قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 9 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan نقدی (مچینگ) 334,495 334,495 334,495 334,495 0 80 80 پتروشیمی آبادان  
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 318,864 318,864 318,864 318,864 0 280 280 پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 303,234 303,234 303,234 303,234 0 100 100 پتروشیمی اروند
0 460 460
معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0407UR khozestan سلف 824,000 824,000 824,000 824,000 100 20 20 پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan سلف 893,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
LED khozestan سلف 902,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف 910,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR سلف (مچینگ) 824,000 824,000 824,000 824,000 0 35 35 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR سلف 824,000 824,000 824,000 824,000 100 65 65 پتروشیمی خوزستان
PC W1 سلف 893,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
360 120 120

معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف (مچینگ) 911,000 911,000 911,000 911,000 0 35 35 پتروشیمی خوزستان 
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 911,000 911,000 911,000 911,000 101 66 66 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 778,000 778,000 778,000 778,000 84 26 26 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 848,000 848,000 848,000 848,000 70 30 30 پتروشیمی خوزستان
255 157 157
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand سلف 311,198 311,198 311,198 311,198 300 300 300 پلی استایرن سهند
300 300 300
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
(پودر) RP210G نقدی 382,686 0 0 0 50 0 0 شازند اراک
RP 210G نقدی 394,522 0 0 0 300 0 0 شازند اراک
350 0 0

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمرپ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Arak نقدی (مچینگ) 362,090 362,090 362,090 362,090 0 20 20 شازند اراک
Z30s Ar نقدی (مچینگ) 362,090 362,090 362,090 362,090 0 60 60 شازند اراک
0 80 80
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) 302,700 302,700 302,700 302,700 0 528 528 پتروشیمی لاله
0 582 528
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) 218,900 218,900 218,900 218,900 0 638 638 پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 218,900 218,900 218,900 218,900 0 363 363 پتروشیمی مهر
0 1,001 1,001
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak سلف (مچینگ) 268,361 268,361 268,361 268,361 0 160 160 شازند اراک
0 160 160

معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 365,074 365,074 365,074 365,074 806 564 564 تخت جمشید
1220 shazand نقدی (مچینگ) 365,074 365,074 365,074 365,074 0 60 60 شازند اراک
1220 shazand نقدی 365,074 365,074 365,074 365,074 504 242 242 شازند اراک
1,310 866 866

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک