پلیمر پتروشیمی بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یک شنبه 10 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 6 هزار و 533 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 6 هزار و 353 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.2 درصد شد.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak سلف (مچینگ) 268,361 268,361 268,361 268,361 0 480 480 شازند اراک
0 480 480
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین جامد E011P سلف (مچینگ) 848,000 848,000 848,000 848,000 0 10 10 پتروشیمی خوزستان
0 10 10
معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak نقدی 354,314 354,314 354,314 354,314 308 308 308 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz نقدی 354,314 364,489 365,989 368,888 803 1,375 803 پتروشیمی تبریز
4512 Qom نقدی 354,314 0 0 0 50 0 0 محب بسپار ایده گستر
1,161 1,683 1,111

معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی  GPPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto نقدی 279,333 284,119 285,176 286,019 65 110 65 آرتان پترو کیهان
GPPS1460 tabriz نقدی 273,347 288,999 290,961 298,889 209 638 209 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz سلف 279,333 296,009 297,575 302,009 803 1,617 803 پتروشیمی تبریز
1161 takht-jamshid نقدی 279,333 307,399 310,857 312,009 45 169 45 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 279,333 287,777 289,959 292,999 506 731 506 تخت جمشید پارس
32N eseen نقدی 279,333 299,888 299,888 299,888 110 176 110 تولیدی پلاستیک آیسین
1,738 3,441 1,738

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 312,738 339,985 340,765 341,791 308 330 308 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 312,738 342,928 343,773 344,725 308 330 308 بانیار
F305 Entekhab سلف 314,725 314,725 314,725 314,725 100 90 90 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab نقدی 314,725 314,725 314,725 314,725 150 130 130 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab سلف 323,267 323,267 323,267 323,267 100 100 85 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab نقدی 323,267 323,267 323,464 324,489 300 315 300 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab نقدی 323,267 324,359 328,219 330,899 100 140 100 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab سلف 320,434 341,890 342,066 343,569 100 240 100 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab نقدی 320,434 346,789 348,658 355,890 500 840 500 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab نقدی 320,434 350,890 352,302 359,000 200 650 200 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab سلف 314,725 315,444 317,014 321,725 84 147 84 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab نقدی 314,725 314,745 315,701 318,569 84 126 84 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab نقدی 320,434 341,260 342,561 350,434 350 640 350 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab نقدی 320,434 341,789 342,204 344,434 250 370 250 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab نقدی 320,434 320,434 320,434 320,434 200 255 115 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab سلف 323,267 324,789 325,586 330,267 100 120 100 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab نقدی 323,267 333,789 335,388 338,899 400 560 400 پلی استایرن انتخاب
3,634 5,383 3,504

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی