قیمت مواد پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 13 اسفند 1399 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

36 درصد عرضه های پلی وینیل کلراید PVC در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 10,266 تن این پلیمر در هفته دوم اسفند ماه 3،694 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) پتروشیمی اروند  343,032 343,032 343,032 343,032 0 242 242
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) پتروشیمی اروند  343,032 343,032 343,032 343,032 0 20 20
0 262 262
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1220 shazand نقدی (مچینگ) پتروشیمی شازند اراک 365,074 365,074 365,074 365,074 0 40 40
0 40 40

53.7 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 4،404 تن این پلیمر در هفته دوم اسفند ماه 2،365 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
0035 Bandar سلف (مچینگ) پتروشیمی بندر امام  249,140 249,140 249,140 249,140 0 40 40
0 40 40

27 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 7،712تن این پلیمر در هفته دوم اسفند ماه 2،084 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
5110 Arya نقدی (مچینگ) آریا ساسول  245,133 245,133 245,133 245,133 0 154 154
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهر 245,133 245,133 245,133 245,133 0 110 110
0 264 264

41.9 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 3،260 تن این پلیمر در هفته دوم اسفند ماه 41.9 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر اتیلن سبک فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
020 Bandar سلف (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 325,185 325,185 325,185 325,185 0 180 180
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) پتروشیمی کردستان 325,185 325,185 325,185 325,185 0 24 24
0 204 204

74.6 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 4،538 تن این پلیمر در هفته دوم اسفند ماه 3،386 تن معامله صورت گرفت.

100 درصد عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 4،598 تن این پلیمر در هفته دوم اسفند ماه 4،598  تن معامله صورت گرفت.

72.9  درصد عرضه های پلی پروپیلن شیمیایی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 4،761 تن این پلیمر در هفته دوم اسفند ماه 3،403 تن معامله صورت گرفت.

92.3 درصد عرضه های پلی پروپیلن نساجی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 9،536 تن این پلیمر در هفته دوم اسفند ماه 8.801 تن معامله صورت گرفت.

پلیمرپلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی