قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 16 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پلی کربنات POLYCARBONATE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
0407UR khozestan سلف پتروشیمی خوزستان  865,000 865,000 865,000 865,000 100 60 40
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف پتروشیمی خوزستان 910,000 0 0 0 40 0 0
ABS khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 937,000 0 0 0 40 0 0
LED khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 947,000 0 0 0 40 0 0
PC 1012UR سلف پتروشیمی خوزستان 865,000 865,000 865,000 865,000 100 100 100
PC W1 سلف پتروشیمی خوزستان 937,000 0 0 0 40 0 0
360 160 140
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1220Takhte- jamshid نقدی تخت جمشید  376,421 376,421 376,421 376,421 706 343 343
1220 shazand نقدی پتروشیمی شازند اراک  376,421 376,421 376,421 376,421 504 181 181
1,210 524 524

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) پتروشیمی اروند  343,032 343,032 343,032 343,032 0 310 310
0 310 310
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SE 50-Sahand سلف پلی استایرن سهند  315,986 315,986 315,986 315,986 300 300 300
300 300 300
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
(پودر) RP210G نقدی شازند اراک  413,866 0 0 0 50 0 0
RP 210G نقدی شازند اراک  426,666 426,666 426,666 426,666 300 20 20
350 20 20
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LFI 2119 نقدی (مچینگ) آریاساسول  325,185 325,185 325,185 325,185 0 528 528
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله  325,185 325,185 325,185 325,185 0 242 242
0 770 770

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
5110 Arya نقدی (مچینگ) آریاساسول  245,133 245,133 245,133 245,133 0 506 506
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) پتروشیمی ایلام 245,133 245,133 245,133 245,133 0 44 44
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهر 245,133 245,133 245,133 245,133 0 737 737
0 1,287 1,287
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
52518 پودر نقدی پتروشیمی جم 225,009 260,399 260,399 260,399 37 444 37
37 444 37
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف پتروشیمی خوزستان  956,000 1,020,999 1,027,482 1,028,899 101 167 101
Khozestan-E1X75LC سلف پتروشیمی خوزستان 817,000 817,000 817,000 817,000 84 44 44
اپوکسی رزین جامد E011P سلف پتروشیمی خوزستان 890,000 890,000 890,000 890,000 70 20 20
255 231 165

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک