قیمت مواد پلیمر

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 17 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 6 هزار و 388 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 5 هزار و 360 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 83.9 درصد شد.

معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
6045prtro-pak نقدی (مچینگ) پتروپاک مشرق زمین  374,494 374,494 374,494 374,494 0 22 22
6045prtro-pak نقدی پتروپاک مشرق زمین 374,494 374,494 374,494 374,494 308 506 286
HIPS 7240 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 374,494 386,689 388,642 391,129 803 1,419 803
4512 Qom نقدی محب بسپار ایده گستر 370,749 363,259 363,259 363,259 50 50 50
1,161 1,997 1,161
معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
GPPS 1309 artan-perto نسیه آرتان پترو کیهان 317,623 324,889 325,012 325,799 250 465 250
GPPS1460 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 310,886 317,890 319,031 325,509 209 418 209
GPPS 1540 tabriz سلف پتروشیمی تبریز 317,623 330,889 331,285 334,889 803 1,529 803
1161 takht-jamshid نقدی تخت جمشید 317,623 329,219 329,219 329,219 45 135 45
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی (مچینگ) تخت جمشید پارس 317,623 317,623 317,623 317,623 0 45 45
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی تخت جمشیدپارس 317,623 317,623 317,623 317,623 606 720 563
32N eseen سلف تولیدی پلاستیک ایسین 317,623 0 0 0 198 110 0
2,111 3,422 1,915

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SE-2000 Baniar نقدی بانیار  317,551 318,458 319,730 350,159 616 638 616
F50 سلف پلی استایرن انتخاب 311,320 0 0 0 100 0 0
R310 Entekhab نقدی (مچینگ) پلی استایرن انتخاب 328,529 328,529 328,529 328,529 0 30 30
R310 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 328,529 328,529 328,529 328,529 200 150 80
R310 Entekhab سلف پلی استایرن انتخاب 328,529 328,529 328,529 328,529 300 180 130
F100 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 325,373 346,259 347,794 351,569 100 200 100
F100 Entekhab سلف پلی استایرن انتخاب 325,373 335,789 336,244 337,889 600 790 600
F200 Entekhab سلف (مچینگ) پلی استایرن انتخاب 325,373 325,373 325,373 325,373 0 100 100
F200 Entekhab سلف پلی استایرن انتخاب 325,373 325,373 325,373 325,373 600 510 480
F300 Entekhab سلف پلی استایرن انتخاب 325,373 325,373 325,373 325,373 200 60 30
R200 -entekhab سلف (مچینگ) پلی استایرن انتخاب 328,529 328,529 328,529 328,529 0 45 45
R200 -entekhab سلف پلی استایرن انتخاب 328,529 328,529 328,529 328,529 300 225 215
R200 -entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 328,529 328,666 328,739 329,009 100 150 100
3,116 3,078 2,526

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک