پلیمر

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 23 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1220Takhte- jamshid نقدی تخت جمشید  405,899 405,899 405,899 405,899 706 40 40
1220 shazand نقدی پتروشیمی شازند اراک  405,899 405,899 405,899 405,899 504 81 81
1,210 121 121
معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف پتروشیمی خوزستان  910,000 0 0 0 40 0 0
ABS khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 870,000 0 0 0 80 0 0
LED khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 947,000 0 0 0 40 0 0
0407UR khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 865,000 0 0 0 100 0 0
PC 1012UR سلف (مچینگ) پتروشیمی خوزستان 865,000 865,000 865,000 865,000 0 5 5
PC 1012UR سلف پتروشیمی خوزستان 865,000 865,000 865,000 865,000 100 95 95
PC W1 سلف پتروشیمی خوزستان 937,000 0 0 0 40 0 0
400 100 100
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف پتروشیمی خوزستان 956,000 1,086,009 1,096,502 1,103,869 101 295 101
Khozestan-E1X75LC سلف (مچینگ) پتروشیمی خوزستان 817,000 817,000 817,000 817,000 0 26 26
Khozestan-E1X75LC سلف پتروشیمی خوزستان 817,000 817,000 817,000 817,000 84 40 40
اپوکسی رزین جامد E011P سلف پتروشیمی خوزستان 890,000 890,000 890,000 890,000 70 15 15
255 376 182

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 294,713 294,713 294,713 294,713 0 540 540
0 540 540
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) پتروشیمی شازند ارارک  307,089 307,089 307,089 307,089 0 80 80
0 80 80

معاملات پلیمر پلی پروپیلن همو پلیمر پ پ نساجی  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
552R Arak نقدی (مچینگ) شازند ارارک 438,330 438,330 438,330 438,330 0 20 20
Z30s Ar نقدی (مچینگ) شازند ارارک 438,330 438,330 438,330 438,330 0 40 40
ZH 550J navid نقدی (مچینگ) نوید زر شیمی  438,330 438,330 438,330 438,330 0 21 21
0 81 81
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کموپلیمر پ پ شیمیایی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
(پودر) RP210G نقدی پتروشیمی شازند اراک 456,236 0 0 0 50 0 0
RP 210G نقدی پتروشیمی شازند اراک 470,346 0 0 0 300 0 0
350 0 0
معاملات پلیمر  پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
GPPS 1309 artan-perto نسیه آرتان پترو کیهان 327,887 327,887 327,887 327,887 250 250 250
MP08 qom سلف محب پلیمر قم 327,887 0 0 0 600 0 0
850 250 250
معاملات پلیمر  پلی استایرن انبساطی  EPS  در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SE 50-Sahand سلف پلی استایرن سهند 336,178 336,178 336,178 336,178 300 10 10
300 10 10

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک