پلیمر مولایی پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 25 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 21 هزار و 544 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ،16،430 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 26.4 درصد شد.

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S70 Abadan نقدی پتروشیمی آبادان  376,661 0 0 0 1,500 60 0
PVC S57 Abadan نقدی پتروشیمی آبادان 366,389 366,389 366,389 366,389 1,000 110 110
E6834 arvand نقدی (مچینگ) پتروشیمی اروند 422,133 422,133 422,133 422,133 0 11 11
E6834 arvand نقدی پتروشیمی اروند 422,133 422,133 422,133 422,133 451 121 110
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) پتروشیمی اروند  342,419 342,419 342,419 342,419 0 50 50
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) پتروشیمی اروند 342,419 342,419 342,419 342,419 0 132 132
PVC S65 Arvand نقدی پتروشیمی اروند 342,419 342,419 342,419 342,419 2,000 140 140
PVC S65 Arvand نقدی پتروشیمی اروند 342,419 342,419 342,419 342,419 1,507 319 319
PVC S65 Bandar سلف (مچینگ) پتروشیمی بندر امام 342,419 342,419 342,419 342,419 0 44 44
PVC S65 Bandar سلف پتروشیمی بندر امام  342,419 342,419 342,419 342,419 2,508 1,298 902
PVC S65 Ghadir سلف غدیر 342,419 342,419 342,419 342,419 1,000 320 220
9,966 2,605 2,038
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اپوکسی رزین جامد E011P سلف (مچینگ) پتروشیمی خوزستان 890,000 890,000 890,000 890,000 0 10 10
0 10 10

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
440G jam نقدی پلی پروپیلن جم 464,383 464,383 464,383 464,383 110 88 88
440L jam نقدی پلی پروپیلن جم 464,383 464,383 464,383 464,383 330 44 44
548R jam نقدی پلی پروپیلن جم 464,383 464,383 464,383 464,383 440 44 44
RPX-345S jam نقدی پلی پروپیلن جم 478,697 478,697 478,697 478,697 110 66 66
EPX-3130UV jam نقدی پلی پروپیلن جم 483,761 0 0 0 110 0 0
RP340 jam نقدی پلی پروپیلن جم 470,990 0 0 0 110 22 0
548T jam نقدی پلی پروپیلن جم 470,109 0 0 0 110 0 0
MR230 نقدی پتروشیمی مارون  464,383 470,999 471,490 472,669 418 704 418
ZH 515 MA navid نقدی نوید زر شیمی  447,428 0 0 0 126 0 0
ZR340r navid نقدی نوید زر شیمی 470,990 0 0 0 168 0 0
ZR230-navid نقدی (مچینگ) نوید زر شیمی 464,383 464,383 464,383 464,383 0 42 42
ZR230-navid نقدی نوید زر شیمی  464,383 464,383 464,383 464,383 210 189 168
2,242 1,199 870

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
552R Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 433,114 433,114 433,114 433,114 0 24 24
552R Jam نقدی پلی پروپیلن جم 433,114 433,114 433,114 433,114 1,008 528 336
510L Jam سلف پلی پروپیلن جم 433,114 433,114 433,114 433,114 816 552 360
550J Jam سلف پلی پروپیلن جم 433,114 0 0 0 600 48 0
RG 1102 XK Rejal نقدی (مچینگ) پتروشیمی رجال 433,114 433,114 433,114 433,114 0 44 44
RG 1102XL Rejal نقدی (مچینگ) پتروشیمی رجال 433,114 433,114 433,114 433,114 0 22 22
RG 1102 XK Rejal نقدی پتروشیمی رجال 433,114 433,114 433,114 433,114 435 283 239
RG 1102XL Rejal نقدی پتروشیمی رجال 433,114 433,114 433,114 433,114 696 283 196
552R Maroun نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 433,114 433,114 433,114 433,114 0 66 66
552R Maroun نقدی پتروشیمی مارون 433,114 433,114 433,114 433,114 990 550 440
C30S Marun نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 433,114 433,114 433,114 433,114 0 66 66
C30S Marun نقدی پتروشیمی مارون 433,114 433,114 433,114 433,114 1,210 836 660
HP 550J maron نقدی پتروشیمی مارون 433,114 433,114 433,114 433,114 660 132 110
552R Navid نقدی نوید زرشیمی 433,114 433,114 433,114 433,114 252 168 42
510L Navid نقدی نوید زرشیمی 433,114 433,114 433,114 433,114 252 84 42
ZH 550J navid نقدی نوید زرشیمی 433,114 0 0 0 252 0 0
7,171 3,686 2,647

معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
RPX 120L-jam سلف (مچینگ) پلی پروپیلن جم 595,567 595,567 595,567 595,567 0 110 110
HP525j jam نقدی پلی پروپیلن جم 451,358 451,358 451,358 451,358 888 456 456
RPX 120L-jam سلف پلی پروپیلن جم 595,567 595,567 595,567 595,567 220 110 110
RG 1104 K-rejal نقدی پتروشیمی رجال 451,358 451,358 451,358 451,358 957 87 87
HP 525J maron نقدی پتروشیمی مارون 451,358 0 0 0 110 66 0
2,175 829 763

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک