پلیمر مولایی پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 14 فروردین ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1220Takhte- jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید  441,979 441,979 441,979 441,979 605 323 323
1220 shazand نقدی شازند اراک 441,979 0 0 0 504 0 0
323 323
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهر 258,530 258,530 258,530 258,530 0 22 22
0 22 22
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
52518 پودر نقدی پتروشیمی جم 230,420 230,420 230,420 230,420 500 520 380
500 520 380

معاملات پلیمر  پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
510L Navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی  420,782 420,782 420,782 420,782 0 42 42
ZH 550J navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی 420,782 420,782 420,782 420,782 0 21 21
0 63 63
معاملات پلیمر  پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
440L jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 451,580 451,580 451,580 451,580 0 22 22
RP 210G نقدی شازند اراک 451,580 0 0 0 200 0 0
200 22 22
معاملات پلیمر  پلی استایرن انبساطی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SE 50-Sahand سلف پلی استایرن سهند 299,204 299,204 299,204 299,204 300 10 10
300 10 10

معاملات پلیمر  پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
32N eseen نقدی تولیدی پلاستیک آیسین 301,251 0 0 0 154 0 0
154 0 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک