معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

بورس کالامعاملات مواد پلیمری در بورس کالا شنبه 24 آبان ماه 1399

گزارش معاملات مواد پلیمری در بورس کالا امروز بشرح ذیل می باشد.

معاملات اکریلونیتریل پی وی سی PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Abadan نقدی (مچینگ) 281,152 281,152 281,152 281,152 0 110 110 آبادان
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 309,267 309,267 309,267 309,267 0 200 200 آبادان
0 310 310
معاملات پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 368,758 0 0 0 202 0 0 تخت جمشید
1220 shazand نقدی (مچینگ) 368,758 368,758 368,758 368,758 0 20 20 شازند اراک
1220 shazand نقدی 368,758 368,758 368,758 368,758 504 323 323 شازند اراک
706 343 343
معاملات پلی کربنات در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LED khozestan سلف 729,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
ABS khozestan سلف 720,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
PC 0710 سلف 678,000 678,000 678,000 678,000 80 65 65 خوزستان
PC 1012UR سلف (مچینگ) 678,000 678,000 678,000 678,000 0 30 30 خوزستان
PC 1012UR سلف 678,000 678,000 678,000 678,000 80 35 15 خوزستان
PC W1 سلف 711,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
280 130 110
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 810,500 810,500 810,500 810,500 79 79 70 خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف (مچینگ) 669,000 669,000 669,000 669,000 0 4 4 خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 669,000 669,000 669,000 669,000 53 18 13 خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 729,000 0 0 0 20 0 0 خوزستان
152 101 87
معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LL 235F6 jam نقدی (مچینگ) 223,722 223,722 223,722 223,722 0 44 44 جم
LL 235F6 jam نقدی 223,722 223,722 223,722 223,722 1,012 110 55 جم
(پودر) 235F6 نقدی 217,010 0 0 0 360 0 0 جم
1,372 154 99
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 نقدی (مچینگ) 204,398 204,398 204,398 204,398 0 10 10 بندر امام
0 10 10
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand سلف 290,548 290,548 290,548 290,548 260 260 260 پلی استایرن سهند
260 260 260

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی