پلیمر پتروشیمی پلاستیک

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 18 فروردین ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات مواد پلیمری در هفته سوم فروردین ماه در حالی به اتمام رسید که عرضه های مواد پلیمری 10،556 تن و معاملات 20،728 تن بیشتر از هفته گذشته بوده است.

جمع معاملات مواد پلیمری در بورس کالا این هفته به 54 هزار و 216 تن رسید که نشان از فعالیت جدی بازار را دارد. در این هفته معاملات ۶۱.۹ درصد بیشتر از هفته پیش بوده است.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک  311,819 311819 311819 311819 0 80 80
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهاباد 311,819 311819 311819 311819 0 72 72
LLD 22b01 Mahabad نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهاباد 311,819 311819 311819 311819 0 48 48
0 200 200
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
CRP100N jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم  279,194 279194 279194 279194 0 110 110
CRP 100B نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 302,368 302368 302368 302368 0 80 80
0 190 190

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
62N07 miandoab نقدی (مچینگ) پتروشیمی میاندوآب 240,526 240526 240526 240526 0 24 24
0 24 24
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LFI 2119 نقدی (مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 335,824 335824 335824 335824 0 88 88
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 335,824 335824 335824 335824 0 22 22
0 110 110
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
552R Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 424,125 424125 424125 424125 0 24 24
0 24 24
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
548R jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 454,686 454686 454686 454686 0 22 22
ZH 515 MA navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی 438,114 438114 438114 438114 0 21 21
0 43 43

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک