پلیمر پتروشیمی پلاستیک

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز هارشنبه 22 فروردین ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 6 هزار و 52 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 4،247 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 70.1 درصد شد.

معاملات پلیمر پلی کربنات بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف پتروشیمی خوزستان  995,000 0 0 0 80 0 0
LED khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 995,000 0 0 0 40 0 0
ABS khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 941,000 941,000 941,000 941,000 80 20 20
PC W1 سلف پتروشیمی خوزستان 991,000 991,000 991,000 991,000 40 40 40
240 60 60
معاملات اپوکسی رزین بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف پتروشیمی خوزستان 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 101 92 92
Khozestan-E1X75LC سلف پتروشیمی خوزستان 935,000 961,989 971,054 978,669 84 119 84
اپوکسی رزین جامد E011P سلف پتروشیمی خوزستان 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 60 50 50
245 261 226
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 209 Amir نقدی (مچینگ) امیر کبیر 311,819 311,819 311,819 311,819 0 40 40
0 40 40

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 302,368 302,368 302,368 302,368 0 200 200
0 200 200
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
552R Arak سلف (مچینگ) شازند اراک 424,125 424,125 424,125 424,125 0 20 20
0 20 20
معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
6045prtro-pak نقدی پتروپاک مشرق زمین 404,822 404,822 404,822 404,822 154 44 44
HIPS 7240 tabriz نقدی تبریز 404,822 404,822 404,822 404,822 803 704 616
4512 Qom نقدی محب بسپار ایده گستر 392,677 0 0 0 70 0 0
1,027 748 660

معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
GPPS 1309 artan-perto نسیه آرتان پترو کیهان 300,119 0 0 0 250 25 0
GPPS 1540 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 300,119 316,888 318,045 327,999 803 1,980 803
1161 takht-jamshid نقدی تخت جمشید 300,119 316,999 317,152 317,457 68 270 68
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی تخت جمشید پتزس 300,119 308,889 309,497 310,899 608 923 608
MP08 qom سلف محب پلیمر قم 300,119 300,119 300,119 300,119 300 25 25
2,029 3,223 1,504

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
F50 نقدی پلی استایرن انتخاب 289,732 289,732 289,732 289,732 50 10 10
R310 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 305,747 0 0 0 210 21 0
R310 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 305,747 305,747 306,649 307,899 50 125 50
R310 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 305,747 305,747 305,747 305,747 42 42 21
R310 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 305,747 305,747 305,747 305,747 175 115 85
F100 Entekhab سلف پلی استایرن انتخاب 303,025 331,700 333,415 335,899 250 400 250
F100 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 303,025 332,569 333,581 335,099 25 50 25
F100 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 303,025 339,889 341,480 342,889 175 470 175
F100 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 303,025 329,889 330,043 331,399 250 530 250
F105 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 297,644 297,644 297,644 297,644 84 21 21
F200 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 303,025 303,025 303,025 303,025 300 285 275
F200 Entekhab سلف پلی استایرن انتخاب 303,025 318,000 318,477 320,505 150 335 150
F200 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 303,025 305,299 312,110 324,899 150 210 150
F300 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 303,025 303,025 303,025 303,025 100 15 15
F300 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 303,025 303,025 303,025 303,025 100 20 20
R200 -entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 305,747 305,747 305,747 305,747 200 180 100
R200 -entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 305,747 305,787 306,006 306,890 200 205 200
2,511 3,034 1,797

معاملات پلی بوتادین رابر بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1220 shazand نقدی (مچینگ) شازند اراک 433,462 433,462 433,462 433,462 0 20 20
0 20 20

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک