قیمت مواد پلیمری پلیمر پلاست مولایی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 24 فروردین ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 49 هزار و 591 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 60،590 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 79.1 درصد شد.

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
Super Bright- TG641 سلف پتروشیمی شهید تندگویان 221,853 310999 312855 320569 990 1716 990
TG641 سلف پتروشیمی شهید تندگویان  213,599 268000 272490 286590 506 990 506
TG645 سلف پتروشیمی شهید تندگویان 209,371 266000 268399 274631 3696 4554 3696
5192 7260 5192
معاملات پلیمر  پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
EPS 200 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 321,050 329989 336669 341666 200 265 200
EPS 300 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 321,050 321050 321050 321050 200 115 95
400 380 295
معاملات پلیمر  پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
ZR340r navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی 452,912 452912 452912 452912 0 42 42
0 42 42

معاملات پلیمر  پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
552R Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 415,719 415719 415719 415719 0 96 96
550J Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 415,719 415719 415719 415719 0 48 48
0 144 144
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LFI 2119 نقدی (مچینگ) آریا ساسول  332,554 332554 332554 332554 0 286 286
LFI 2119 نقدی آریا ساسول 332,554 332554 332554 332554 1408 880 726
2420h نقدی (مچینگ) امیرکبیر 332,554 332554 332554 332554 0 220 220
2420h نقدی امیرکبیر 332,554 332554 332554 332554 660 528 418
0075 Bandar نقدی پتروشیمی بندر امام 332,554 362559 364038 369700 800 2240 800
020 Bandar نقدی پتروشیمی بندر امام  332,554 336159 337730 354559 1200 1650 1200
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) پتروشیمی کردستان 332,554 332554 332554 332554 0 48 48
2420E02-kordestan نقدی پتروشیمی کردستان 332,554 332554 332554 332554 1008 408 336
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 332,554 332554 332554 332554 0 22 22
2102TX00-lale نقدی پتروشیمی لاله 332,554 0 0 0 308 0 0
2102TX00-lale نقدی پتروشیمی لاله 332,554 332554 332554 332554 1122 264 220
6506 6546 4276
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PET-BG781 سلف پتروشیمی شهید تندگویان 223,360 290000 293614 300123 1518 2112 1518
PET-BG785 سلف پتروشیمی شهید تندگویان 218,854 278930 281991 286939 1518 2134 1518
PET-BG821 سلف پتروشیمی شهید تندگویان 234,303 299999 306286 312899 1562 2068 1562
4598 6314 4598

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
5110 Arya سلف (مچینگ) آریا ساسول 258,514 258514 258514 258514 0 44 44
5110 Arya سلف آریا ساسول 258,514 258514 258514 258514 836 792 792
5110 Arya نقدی آریا ساسول 258,514 264999 268238 270789 880 1496 880
F7000 Ilam نقدی پتروشیمی ایلام 258,514 269914 271795 273669 924 1826 924
EX5 Marun نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 258,514 258514 258514 258514 0 660 660
EX5 Marun نقدی پتروشیمی مارون 258,514 258514 258514 258514 2728 2134 2068
F7000 Mehr نقدی پتروشیمی مهر 258,514 272308 274545 278999 2002 3553 2002
7370 10505 7370

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
EX3 AmirKabir نقدی پتروشیمی امیرکبیر 280,888 285599 286724 290599 2500 3210 2500
CRP100N jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 289,904 289904 289904 289904 0 297 297
CRP100N jam نقدی پتروشیمی جم 289,904 289904 289904 289904 2508 2409 2211
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 306,724 306724 306724 306724 0 40 40
CRP100B Arak نقدی شازند اراک 306,724 306724 306724 306724 1000 660 660
6008 6616 5708
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
3840 Tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 257,598 272699 275939 282579 1100 1727 1100
1100 1727 1100
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
0035 Bandar نقدی پتروشیمی بندر امام 272,710 294299 296415 302999 1200 2720 1200
Bl3 Jam نقدی پتروشیمی جم 272,710 292009 293293 295669 440 1309 440
BL3 (پودر) bakhtar نقدی کرمانشاه باختر 264,529 0 0 0 250 0 0
Bl3 Bakhtar نقدی کرمانشاه باختر 272,710 298899 299579 301599 1248 3336 1248
3138 7365 2888

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
62N07 miandoab نقدی پتروشیمی میاندوآب 234,857 234857 234857 234857 240 72 72
62N07UV miandoab نقدی پتروشیمی میاندوآب 239,182 0 0 0 240 0 0
5030 EA نقدی پتروشیمی تبریز 242,520 242520 242520 242520 506 242 231
52518 Jam نقدی پتروشیمی جم 234,857 240249 241181 243669 2310 2849 2310
(پودر) 62N07 نقدی پتروشیمی لرستان 227,811 0 0 0 500 0 0
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) پتروشیمی لرستان 239,182 239182 239182 239182 0 72 72
62N07UV Lorestan نقدی پتروشیمی لرستان 239,182 239182 239182 239182 768 336 336
54B04UV lorestan نقدی پتروشیمی لرستان 239,182 239182 239182 239182 240 216 216
4804 3787 3237
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1922T lale نقدی پتروشیمی لاله 342,531 359219 360738 362813 132 308 132
132 308 132

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 209 Amir نقدی (مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 311,963 311963 311963 311963 0 110 110
LLD 209 Amir نقدی پتروشیمی امیرکبیر 311,963 311963 311963 311963 4500 2200 2020
LL 235F6 jam نقدی پتروشیمی جم 316,288 316288 316288 316288 253 165 165
(پودر) LLD 209 arak نقدی شازند اراک 302,604 306789 307596 307999 30 40 30
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 311,963 311963 311963 311963 0 180 180
LLD 209 Arak نقدی شازند اراک 311,963 311963 311963 311963 1500 940 780
20BF5 (پودر) نقدی پتروشیمی مهاباد 309,946 0 0 0 100 0 0
mahabad(پودر) 22B01 نقدی پتروشیمی مهاباد 302,604 302604 302604 302604 400 120 120
LLD 22B03 Mahabad نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهاباد 311,963 311963 311963 311963 0 24 24
LLD 22B03 Mahabad نقدی پتروشیمی مهاباد 311,963 311963 311963 311963 240 96 72
LLD 22b01 Mahabad نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهاباد 311,963 311963 311963 311963 0 24 24
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهاباد 311,963 311963 311963 311963 0 48 48
LLD 22b02 Mahabad نقدی پتروشیمی مهاباد 311,963 311963 311963 311963 720 816 672
LLD 22b01 Mahabad نقدی پتروشیمی مهاباد 311,963 311963 311963 311963 360 96 96
8103 4859 4341

معاملات پلی کربنات در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
0407UR khozestan سلف (مچینگ) پتروشیمی خوزستان  939,000 939000 939000 939000 0 50 50
0407UR khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 939,000 939000 939000 939000 100 50 50
PC 1012UR سلف پتروشیمی خوزستان 939,000 950000 962999 979570 100 195 100
200 295 200
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی پتروشیمی بندر امام 463,827 463827 474925 476999 126 189 126
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی پتروشیمی بندر امام 463,827 463827 463827 463827 378 378 378
1712-takhe-jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید 450,129 450129 450129 450129 706 706 706
1210 1273 1210
معاملات پلیمراکریلونتیریل بوتادین استایرن ABS  در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
ABS157W2901-tabriz سلف پتروشیمی تبریز 590,851 881519 904032 942999 150 320 150
ABS150 Tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 575,715 584009 585883 599999 550 690 550
N50-ghaed-basir نقدی پتروشیمی قائدبصیر 575,715 633559 659928 685569 130 220 130
830 1230 830
معاملات پلیمر پی وی سی  PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی آبادان 364,417 364417 364417 364417 0 40 40
0 40 40

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک