معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

بورس کالا پلیمر پلاست مولایی

بورس کالا پلیمر پلاست مولایی

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 25 فروردین 1400 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LL 235F6 jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 316,288 316,288 316,288 316,288 0 11 11
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 311,963 311,963 311,963 311,963 0 440 440
mahabad(پودر) 22B01 نقدی (مچینگ) مهاباد 302,604 302,604 302,604 302,604 0 20 20
0 471 471
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) پتروشیمی لرستان 239,182 239,182 239,182 239,182 0 24 24
0 24 24
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک  306,724 306,724 306,724 306,724 0 300 300
0 300 300
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) پتروشیمی کردستان 332,554 332,554 332,554 332,554 0 120 120
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 332,554 332,554 332,554 332,554 0 132 132
2100lale نقدی پتروشیمی لاله 355,833 403,930 406,939 412,700 330 902 330
330 1,154 582

معاملات پلیمر  پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
Z30s Ar نقدی (مچینگ) شازند اراک 415,719 415,719 415,719 415,719 0 40 40
0 40 40

معاملات پلیمر پی وی سی  PVC 

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی  آبادان 364,417 364,417 364,417 364,417 0 60 60
0 60 60
 • 66.4 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 4784 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه  3253 تن معامله صورت گرفت.
 • 92 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 3138 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه  2888 تن معامله صورت گرفت.
 • 90.4 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 7370 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه  6666 تن معامله صورت گرفت.
 • 47.6 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 3855 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه  3855 تن معامله صورت گرفت.
 • 89.4 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 6008 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه  5371 تن معامله صورت گرفت.
 • 59 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 6836 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه 4030 تن معامله صورت گرفت.
 • 100 درصد عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری دربورس کالا معامله گردید. از مجموع 4598 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه 4598 تن معامله صورت گرفت.

 • 66.6 درصد عرضه های پلی وینیل کلراید در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 10260 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه 6830 تن معامله صورت گرفت.
 • 73.4 درصد عرضه های پلی پروپیلن شیمیایی دربورس کالا معامله گردید. از مجموع 3652 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه 2679تن معامله صورت گرفت.
 • 61.7 درصد عرضه های پلی پروپیلن نساجی دربورس کالا معامله گردید. از مجموع 15783 تن این پلیمر در هفته چهارم فروردین ماه 9741 تن معامله صورت گرفت.

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی