معاملات مواد پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 18 اردیبهشت 1400 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا پتروشیمی به شرح ذیل می باشد.

معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1202 jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید 423,228 0 0 0 60 0 0
1220Takhte- jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید 401,500 0 0 0 504 0 0
1220 shazand نقدی شازند اراک 401,500 401500 401500 401500 504 242 242
1068 242 242
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) مهاباد 300,831 300831 300831 300831 0 24 24
0 24 24
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
CRP100N jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم  283,269 283269 283269 283269 0 44 44
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 305,760 305760 305760 305760 0 20 20
0 64 64
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهر 242,487 242487 242487 242487 0 11 11
0 11 11

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
2100lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 335,812 335812 335812 335812 0 22 22
0 22 22
معاملات پلیمر  پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
(پودر) RP210G نقدی شازند اراک 424,699 0 0 0 300 0 0
300 0 0
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
SE 50-Sahand نقدی پلی استایرن سهند 321,458 321458 321458 321458 340 340 340
340 340 340

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

‫0/5 ‫(0 نظر)