پتروشیمی پلیمر بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 17 خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 10 هزار و 649 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 4 هزار و 493 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 42.1 درصد شد.

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
نخ پلی استر گرید WP12 سلف پتروشیمی شهید تندگویان 94,508 0 0 0 150 0 0
نخ پلی استر 500D96FA سلف پتروشیمی شهید تندگویان 299,729 299729 299729 299729 198 220 198
نخ پلی استر 250D48FA سلف پتروشیمی شهید تندگویان 297,835 315889 317543 319449 198 374 198
546 594 396

معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPIS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SE-1000 Baniar نقدی پلی استایرن انتخاب  311,868 324949 325688 325899 198 220 198
SE-2000 Baniar نقدی پلی استایرن انتخاب 311,868 333899 334614 334921 220 242 220
F50 نقدی پلی استایرن انتخاب 299,708 0 0 0 50 0 0
F305 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 307,025 0 0 0 50 0 0
R310 Entekhab نقدی (مچینگ) پلی استایرن انتخاب 316,275 316275 316275 316275 0 20 20
R310 Entekhab سلف پلی استایرن انتخاب 316,275 0 0 0 200 30 0
R310 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 316,275 316275 316275 316275 400 115 105
F100 Entekhab نقدی (مچینگ) پلی استایرن انتخاب 311,868 311868 311868 311868 0 130 130
F100 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 311,868 311868 311868 311868 800 505 495
F105 Entekhab نقدی (مچینگ) پلی استایرن انتخاب 307,025 307025 307025 307025 0 21 21
F105 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 307,025 307025 307025 307025 147 21 21
F200 Entekhab سلف (مچینگ) پلی استایرن انتخاب 311,868 311868 311868 311868 0 110 110
F200 Entekhab سلف پلی استایرن انتخاب 311,868 311868 311868 311868 300 270 10
F200 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 311,868 312968 313224 314569 400 660 400
F300 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 311,868 311868 311868 311868 300 45 45
R200 -entekhab نقدی (مچینگ) پلی استایرن انتخاب 316,275 316275 316275 316275 0 70 70
R200 -entekhab سلف پلی استایرن انتخاب 316,275 0 0 0 200 50 0
R200 -entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 316,275 316275 316275 316275 300 165 165
SE 50-Sahand نقدی پلی استایرن سهند 302,832 302832 353867 302833 380 390 380
3945 3064 2390

معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPIS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
GPPS 1309 artan-perto نقدی آرتان پترو کیهان 282,231 282231 282231 282231 250 145 145
GPPS 1540 tabriz نقدی (مچینگ) پتروشیمی تبریز 282,231 281358 281358 281358 0 22 22
GPPS 1540 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 282,231 281358 281358 281358 1012 891 594
GPPS1460 tabriz نقدی (مچینگ) پتروشیمی تبریز 276,304 275449 275449 275449 0 22 22
GPPS1460 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 276,304 275449 275449 275449 209 33 11
1161 takht-jamshid نقدی تخت جمشید 282,231 282231 282231 282231 90 68 68
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی تخت جمشید پارس 282,231 282231 282231 282231 709 23 23
32N eseen نقدی تولیدی پلاستیک ایسین 284,489 0 0 0 154 0 0
MP08 qom نقدی محب پلیمر قم 282,231 282231 282232 282233 150 175 150
2574 1379 1035

معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم  HIPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
6045prtro-pak نقدی (مچینگ) پتروپاک مشرق زمین 354,966 353867 353867 353867 0 22 22
6045prtro-pak نقدی پتروپاک مشرق زمین 354,966 353867 353867 353867 396 121 110
HIPS 7240 tabriz نقدی (مچینگ) پتروشیمی تبریز 354,966 353867 353867 353867 0 66 66
HIPS 7240 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 354,966 353867 353867 353867 803 473 209
4512 Qom نقدی محب بسپار ایده گستر 344,317 0 0 0 150 0 0
1349 682 407
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
RP 210G نقدی شازند اراک 318,158 318158 318158 318158 300 20 20
300 20 20

معاملات پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا

گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف پتروشیمی خوزستان 1,159,000 0 0 0 101 0 0
Khozestan-E1X75LC سلف پتروشیمی خوزستان 991,000 991000 991000 991000 84 18 18
185 18 18
معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف پتروشیمی خوزستان  913,000 0 0 0 80 0 0
ABS khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 912,000 0 0 0 80 0 0
LED khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 963,000 0 0 0 60 0 0
0407UR khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 911,000 911000 911000 911000 100 15 10
PC 1012UR سلف پتروشیمی خوزستان 911,000 911000 911000 911000 120 95 95
PC W1 سلف پتروشیمی خوزستان 960,000 0 0 0 60 0 0
500 110 105
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1220Takhte- jamshid نقدی تخت جمشید 325,733 325733 325733 325733 746 444 444
1220 shazand نقدی پتروشیمی شازند اراک 325,733 325733 325733 325733 504 161 161
معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی آبادان  306,754 306754 306754 306754 0 20 20
0 20 20

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک