پلیمر مواد پتروشیمی در بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه  22 خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمر (مواد پتروشیمی) در بورس کالا به شرح ذیل می باشد و میزان عرضه ها در 23 خرداد  به 7634 تن رسید.

معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S65 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی آبادان 285,799 285,799 285,799 285,799 0 20 20
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی آبادان 305,805 305,805 305,805 305,805 0 10 10
0 30 30
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1202 jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید 334,045 0 0 0 101 0 0
1220Takhte- jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید 324,725 324,725 324,725 324,725 665 383 383
1220 shazand نقدی شازند اراک 324,725 324,725 324,725 324,725 504 242 242
1,270 625 625
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  (LLDPE) در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهاباد 242,746 242,746 242,746 242,746 0 24 24
0 24 24
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
52518 Jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 194,382 194,382 194,382 194,382 0 44 44
0 44 44

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
510L Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 289,752 289,752 289,752 289,752 0 24 24
550J Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 289,752 289,752 289,752 289,752 0 24 24
0 48 48
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
(پودر) RP210G نقدی شازند اراک 317,173 0 0 0 300 0 0
300 0 0
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SE 50-Sahand نقدی پلی استایرن سهند 301,895 301,895 301,895 301,895 380 380 380
380 380 380

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک