پلیمر مواد پتروشیمی در بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه  26 خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمر (مواد پتروشیمی) در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S57 Abadan نقدی پتروشیمی آبادان 306,315 306,315 306,315 306,315 300 250 130
PVC S65 Bandar سلف (مچینگ) پتروشیمی بندرامام  286,275 286,275 286,275 286,275 0 66 66
300 316 196
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
0035 Bandar نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 208,773 208,773 208,773 208,773 0 90 90
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 208,773 208,773 208,773 208,773 0 110 110
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) کرمانشاه باختر 208,773 208,773 208,773 208,773 0 72 72
0 272 272
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 251,073 251,073 251,073 251,073 0 40 40
0 40 40

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
5110 Arya نقدی (مچینگ) آریا ساسول 195,227 195,227 195,227 195,227 0 66 66
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) پتروشیمی ایلام  195,227 195,227 195,227 195,227 0 22 22
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهر 195,227 195,227 195,227 195,227 0 253 253
0 341 341
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
Hi500 نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 189,116 189,116 189,116 189,116 0 50 50
52518 Jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 189,116 189,116 189,116 189,116 0 88 88
0 138 138
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 256,803 256,803 256,803 256,803 0 120 120
510L Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 256,803 256,803 256,803 256,803 0 24 24
0 144 144
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
440L jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 284,224 284,224 284,224 284,224 0 44 44
PNR 230c polynar نقدی (مچینگ) پلی نار 284,224 284,224 284,224 284,224 0 21 21
ZR340r navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی 290,017 290,017 290,017 290,017 0 21 21
332C navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی 284,224 284,224 284,224 284,224 0 21 21
0 107 107

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  (LDPE) در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LFI 2119 نقدی (مچینگ) آریا ساسول 242,711 242,711 242,711 242,711 0 110 110
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) پتروشیمی کردستان 242,711 242,711 242,711 242,711 0 24 24
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 242,711 242,711 242,711 242,711 0 88 88
0 222 222

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک