پلیمر پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

معاملات پی وی سی – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 309,267 309,267 309,267 309,267 0 240 240 پتروشیمی آبادان
0 240 240
معاملات پلی استایرن مقاوم – HIPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HIPS 7240 tabriz نقدی 260,082 260082 260082 260082 957 715 429 پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz نقدی (مچینگ) 260,082 260082 260082 260082 0 528 528 پتروشیمی تبریز
957 1243 957
معاملات پلی استایرن معمولی – GPPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1160-tabriz نقدی 233,404 233404 233404 233404 88 44 22 پتروشیمی تبریز
GPPS 1160-tabriz نقدی (مچینگ) 233,404 233404 233404 233404 0 44 44 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 231,121 231121 231121 231121 1001 759 297 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی (مچینگ) 231,121 231121 231121 231121 0 704 704 پتروشیمی تبریز
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 253,948 253948 253948 253948 562 45 45 تخت جمشید پارس
1651 1596 1112

معاملات پلی استایرن انبساطی – EPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 291,976 291976 291976 291976 220 220 220 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 291,976 291976 291976 291976 220 220 220 بانیار
R310 Entekhab سلف 299,860 331889 338644 349889 100 285 100 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab سلف 299,116 366289 366374 367569 300 985 300 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab سلف 292,964 333589 336291 339999 100 220 100 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab سلف 299,116 355889 356322 357369 300 860 300 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab نقدی 299,116 299116 299116 299116 300 140 140 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab نقدی (مچینگ) 299,116 299116 299116 299116 0 160 160 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab سلف 299,860 355590 359126 372372 100 495 100 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz نقدی 284,153 307559 309697 310154 40 90 40 پتروشیمی تبریز
1680 3675 1680

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی در بورس کالا