معاملات مواد پلیمری | مواد پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 5 تیر ماه 1400 معاملات مواد پلیمری (مواد پتروشیمی) در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SE 50-Sahand نقدی پلی استایرن سهند 282,515 282515 282515 282515 700 700 700
700 700 700
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
RP 210G نقدی شازند اراک 287,262 287262 287262 287262 300 140 120
300 140 120

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم  LDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله  241,892 241892 241892 241892 0 352 352
0 352 352
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1220Takhte- jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید 313,653 313653 313653 313653 605 302 302
1220 shazand نقدی (مچینگ) شازند اراک 313,653 313653 313653 313653 0 20 20
1220 shazand نقدی شازند اراک 313,653 313653 313653 313653 504 282 282
1109 604 604
معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی آبادان 310,342 310342 310342 310342 0 50 50
0 50 50

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک