ضایعات پلیمر ای بی اس آسیابی - پلیمر پلاست مولایی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 15 تیر ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 53 هزار و 224 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 45 هزار و 971 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 86.3 درصد شد.

معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
ABS150 Tabrizنقدی (مچینگ)پتروشیمی تبریز478,97747897747897747897704545
ABS150 Tabrizسلفپتروشیمی تبریز478,977478977478977478977555510510
N50-ghaed-basirنقدیقائد بصیر478,977556888564201573573130380130
685935685
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
SBR-1502 Bandar بندر امامنقدیپتروشیمی بندرامام384,991384991386522400299605665605
SBR-1502 Bandar بندر امامنقدیپتروشیمی بندرامام384,991384991384991384991202202202
1712-takhe-jamshidنقدیپتروشیمی تخت جمشید370,926370926370926370926504504504
131113711311

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  (LLDPE) در بورس کالا

گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
LLD 209 Amirنقدی (مچینگ)پتروشیمی امیر کبیر239,9702399702399702399700200200
LLD 209 Amirنقدیپتروشیمی امیر کبیر239,970239970239970239970350031202800
LLD 209 Tabrizنقدی (مچینگ)پتروشیمی تبریز239,97023997023997023997001111
LLD 209 Tabrizنقدیپتروشیمی تبریز239,97023997023997023997035217677
(پودر) LLD 209 arakنقدیشارند اراک232,7710009000
LLD 209 Arakنقدی (مچینگ)شارند اراک239,97023997023997023997008080
LLD 209 Arakنقدیشارند اراک 239,97023997023997023997010001420920
mahabad(پودر) 22B02نقدی (مچینگ)پتروشیمی مهاباد232,77123277123277123277102020
mahabad(پودر) 22B02نقدیپتروشیمی مهاباد232,7712327712327712327713005050
LLD 22B03 Mahabadنقدیپتروشیمی مهاباد239,970239970239970239970240168120
LLD 22b01 Mahabadنقدی (مچینگ)پتروشیمی مهاباد239,97023997023997023997007272
LLD 22b02 Mahabadنقدیپتروشیمی مهاباد239,9702454252474212789905761200576
LLD 22b01 Mahabadنقدیپتروشیمی مهاباد239,970239970239970239970480408264
653869255190
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
1922T laleنقدی (مچینگ)پتروشیمی لاله256,86925686925686925686904444
1922T laleنقدیپتروشیمی لاله256,869256869256869256869154110110
1541154154

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
Hi500نقدیپتروشیمی بندرامام199,8642053772058392061106001080600
62N07 miandoabنقدیپتروشیمی میاندوآب199,86419986419986419986426412096
62N07UV miandoabنقدیپتروشیمی میاندوآب203,967000240480
5030EA tabrizنقدیپتروشیمی تبریز205,9870009900
5030SA tabrizنقدیپتروشیمی تبریز207,859210869211759212489550638550
52518 Jamنقدیپتروشیمی جم199,864211900213979215989250837842508
6040‎ Lorestan‎نقدی (مچینگ)پتروشیمی لرستان199,86419986419986419986404848
6040‎ Lorestan‎نقدیپتروشیمی لرستان199,8641998641998641998642404848
6040UV‎ Lorestan‎نقدیپتروشیمی لرستان203,96700012000
(پودر) 62N07نقدیپتروشیمی لرستان193,86800020000
62N07UV Lorestanنقدیپتروشیمی لرستان203,967203967203967203967480384216
54B04UV lorestanنقدی (مچینگ)پتروشیمی لرستان203,96720396720396720396702424
54B04UV lorestanنقدیپتروشیمی لرستان203,9672039672039672039672409696
554162704186
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
0035 Bandarنقدی (مچینگ)پتروشیمی بندرامام214,86621486621486621486609090
0035 Bandarنقدیپتروشیمی بندرامام214,866214866214866214866210160120
0035 Bandarسلفپتروشیمی بندرامام214,866223389224603231000120019201200
BL3 (پودر) bakhtarنقدیکرمانشاه باختر208,42000030000
Bl3 Bakhtarنقدیکرمانشاه باختر214,866222969224657222969120021601200
Bl3 Marunنقدیپتروشیمی مارون 214,866218789219381220379121016281210
412059583820

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا

گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
3840(پودر)-tabrizنقدیپتروشیمی تبریز213,460213460213460213460502020
3840 Tabrizنقدی (مچینگ)پتروشیمی تبریز220,0622200622200622200620242242
3840 Tabrizنقدیپتروشیمی تبریز220,062220062220062220062200212871254
205215491516
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
HEX 4460 (PE80)نقدیپتروشیمی آریا ساسول225,149231399231680232232110264110
EX3 AmirKabirسلفپتروشیمی امیرکبیر226,892232409233073236999220028302200
CRP100N jamنقدیپتروشیمی جم232,969239869240968243899352045103520
CRP100B Arakنقدیشازند اراک254,792260792261503262000110019401100
693095446930
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
PET-BG781سلفپتروشیمی تندگویان216,891278555286974295779151819141518
PET-BG785سلفپتروشیمی تندگویان212,430260000270578290779151817821518
PET-BG821سلفپتروشیمی تندگویان227,724250789259532281669189221121892
PET-BG825سلفپتروشیمی تندگویان220,927332669335837337316286946286
521467545214

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  (LDPE) در بورس کالا

گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
LFI 2047Aنقدیپتروشیمی آریا ساسول252,6082526082526082526081102222
LF 190 Arya – 2119نقدی (مچینگ)پتروشیمی آریا ساسول249,5302495302495302495300132132
LF 190 Arya – 2119نقدیپتروشیمی آریا ساسول249,530249530249530249530129813201166
2420hنقدی (مچینگ)پتروشیمی امیرکبیر246,53024653024653024653003030
2420hنقدیپتروشیمی امیرکبیر246,5302465302465302465301000320270
2420dنقدی (مچینگ)پتروشیمی امیرکبیر258,76225876225876225876205050
2420dنقدیپتروشیمی امیرکبیر258,7622587622587622587621000580540
0075 Bandarنقدیپتروشیمی بندرامام249,530295888300676304899100018001000
020 Bandarنقدیپتروشیمی بندرامام249,5302659692674472702708001800800
2420E02-kordestanنقدی (مچینگ)پتروشیمی کردستان249,53024953024953024953004848
2420E02-kordestanنقدیپتروشیمی کردستان249,53024953024953024953010081128960
2102TX00-laleنقدی (مچینگ)پتروشیمی لاله249,5302495302495302495300110110
2102TX00-laleنقدیپتروشیمی لاله249,5302495302495302495301760638506
2100laleنقدیپتروشیمی لاله266,655317969318889322569110374110
808683525744
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS  در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
EPS 200 tabrizنقدیپتروشیمی تبریز310,182356032358527362899120240120
EPS 300 tabrizنقدیپتروشیمی تبریز310,182322609324729327989200290200
320530320

معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
نخ پلی استر 48F280DTAسلفپلی اکریل ایران306,890306890306890306890601515
نخ پلی استر 96F560DTAسلفپلی اکریل ایران313,780313780313780313780541818
نخ پلی استر 48F280DTCسلفپلی اکریل ایران275,9860004500
Super Bright- TG641سلفپتروشیمی تندگویان213,8642375632475652569998581210858
TG641سلفپتروشیمی تندگویان205,907240000240592245899151822661518
TG645سلفپتروشیمی تندگویان201,832249000249104252600151822221518
Super Bright TG645سلفپتروشیمی تندگویان207,6542378892429912486199021122902
495568534892

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *