پلیمر مواد پتروشیمی در بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز جهارشنبه 16 تیر ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  (LLDPE) در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 22B03 Mahabad نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهاباد 239,970 239,970 239,970 239,970 0 48 48
LLD 22b01 Mahabad نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهاباد 239,970 239,970 239,970 239,970 0 24 24
0 72 72
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  (LDPE) در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله  249,530 249,530 249,530 249,530 0 66 66
0 66 66

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
نخ پلی استر 96F560DTA سلف (مچینگ) پلی اکریل ایران 313,780 313,780 313,780 313,780 0 18 18
نخ پلی استر 48F280DTA سلف (مچینگ) پلی اکریل ایران 306,890 306,890 306,890 306,890 0 45 45
0 63 63
  • 44.8 درصد عرضه های پلی استایرن مقاوم در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 2163 تن عرضه این پلیمر در هفته سوم تیر ماه 968 تن معامله صورت گرفت.
  • 98.9 درصد عرضه های پلی استایرن معمولی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 3080 تن عرضه این پلیمر در هفته سوم تیرماه 3047 تن معامله صورت گرفت.
  • 74.2 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 5541 تن عرضه این پلیمر در هفته سوم تیرماه 4114 تن معامله صورت گرفت.
  • 90.5 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 4120 تن عرضه این پلیمر در هفته سوم تیر ماه 3730 تن معامله صورت گرفت.
  • 100 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 7318 تن عرضه این پلیمر در هفته سوم تیر ماه 7318 تن معامله صورت گرفت.
  • 100 درصد عرضه های پلی پروپیلن نساجی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 11400 تن عرضه این پلیمر در هفته سوم تیر ماه 11400 تن معامله صورت گرفت.
  • 86.5 درصد عرضه های پلی پروپیلن شیمیایی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 3160 تن عرضه این پلیمر در هفته سوم تیر ماه 3160 تن معامله صورت گرفت.
  • 87.9  درصد عرضه های پلی وینیل کلراید PVC در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 8061 تن عرضه این پلیمر در هفته سوم تیر ماه 7561تن معامله صورت گرفت.

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی