قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه 28  آبان ماه 1399

از مجموع 10 هزار و 399 تن عرضه پی وی سی در هفته چهارم آبان ماه امروز در بورس کالا ،3 هزار و 41 تن معامله انجام گرفت و میزان 29.2 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات  پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 319,668 319,668 319,668 319,668 0 20 20 آبادان
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 290,069 290,069 290,069 290,069 0 66 66 بندر امام
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 290,069 290,069 290,069 290,069 0 66 66 بندر امام
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 290,069 290,069 290,069 290,069 0 66 66 بندر امام
0 218 218

از مجموع 6،366 تن عرضه سبک فیلم در هفته چهارم آبان ماه امروز در بورس کالا ،1100 تن معامله انجام گرفت و میزان 17.3 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0075 Bandar سلف (مچینگ) 273,504 273504 273504 273504 0 30 30 بندر امام
0 30 30

از مجموع 6،440 تن عرضه سنگین تزریقی در هفته چهارم آبان ماه امروز در بورس کالا ، 1،048 تن معامله انجام گرفت و میزان 16.3درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 Jam نقدی (مچینگ) 204,393 204393 204393 204393 0 154 154 جم
0 154 154

از مجموع 6،398 تن عرضه سنگین بادی در هفته چهارم آبان ماه امروز در ، 1،578 تن معامله انجام گرفت و میزان 24.7 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی (مچینگ) 220,259 220259 220259 220259 0 20 20 بندر امام
0 20 20

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی