پتروشیمی

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 15 بهمن  1399 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

معاملات پلیمر پی وی سی – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 296,066 296066 296066 296066 0 20 20 پتروشیمی آبادان
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 281,263 281263 281263 281263 0 40 40 پتروشیمی غدیر
60 60
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
mahabad(پودر) 22B02 نقدی (مچینگ) 210,823 210,823 210,823 210,823 0 140 140 مهاباد
0 140 140

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52505UV Jam نقدی (مچینگ) 194,232 194,232 194,232 194,232 0 88 88 پتروشیمی جم
jam(پودر) 52511 نقدی (مچینگ) 184,174 184,174 184,174 184,174 0 40 40 پتروشیمی جم
0 128 128
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
f7000 Miandoab نقدی (مچینگ) 199,222 199,222 199,222 199,222 0 48 48 پتروشیمی میاندواب
0 48 48

88.1 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 4800 تن این پلیمر در هفته دوم بهمن ماه 4230 تن معامله صورت گرفت.

  • 99 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 4418 تن این پلیمر در هفته دوم بهمن ماه تن 4734 معامله صورت گرفت.
  • 83.4 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 6666 تن این پلیمر در هفته دوم بهمن ماه 5562 تن معامله صورت گرفت.
  • 50.6 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 6260 تن این پلیمر در هفته دوم بهمن ماه 5234 تن معامله صورت گرفت.
  • 50.6 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 5858 تن این پلیمر در هفته دوم بهمن ماه 5198 تن معامله صورت گرفت.
  • 88.9 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 6686 تن این پلیمردر هفته دوم بهمن ماه 5942 تن معامله صورت گرفت.

100 درصد عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 4620 تن این پلیمر در هفته دوم بهمن ماه 4620 تن معامله صورت گرفت.

  • 71 درصد عرضه های پلی وینیل کلراید در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 11557 تن این پلیمر در هفته دوم بهمن ماه 8200 تن معامله صورت گرفت.
  • 63.5 درصد عرضه های پلی پروپیلن شیمیایی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 4548 تن این پلیمر در هفته دوم بهمن ماه 2888 تن معامله صورت گرفت.
  • 98.8 درصد عرضه های پلی پروپیلن نساجی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 10302 تن این پلیمر در هفته دوم بهمن ماه 10174 تن معامله صورت گرفت.

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی