معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

پلیمر ای بی اس

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 18 بهمن  ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی  EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand نقدی 268,081 268,081 268,081 268,081 300 300 300 پلی استایرن سهند
300 300 300

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
f7000 Miandoab نقدی (مچینگ) 199,222 199,222 199,222 199,222 0 192 192 پتروشیمی میاندواب
0 192 192
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5000S Jam نقدی 207,946 223,899 224,739 225,999 110 506 110 پتروشیمی جم
110 506 110
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
(پودر) 235F6 نقدی 215,054 223,421 224,326 225,230 40 240 40 پتروشیمی جم
mahabad(پودر) 22B02 نقدی (مچینگ) 210,823 210,823 210,823 210,823 0 450 450 مهاباد
40 690 490
معاملات پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 911,000 911,000 911,000 911,000 123 88 88 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 778,000 778,000 778,000 778,000 84 35 35 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 848,000 848,000 848,000 848,000 70 20 20 پتروشیمی خوزستان
277 143 143

معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0407UR khozestan سلف 824,000 0 0 0 100 0 0 پتروشیمی خوزستان
LED khozestan سلف 902,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan سلف 893,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف 910,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR سلف 824,000 824,000 824,000 824,000 100 70 70 پتروشیمی خوزستان
PC W1 سلف 893,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
360 70 70
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 335,667 335,667 335,667 335,667 806 161 161 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 335,667 335,667 335,667 335,667 504 202 202 شازند اراک
1,310 363 363
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1712-takhe-jamshid نقدی (مچینگ) 362,395 362,395 362,395 362,395 0 20 20 تخت جمشید
0 20 20

معاملات پلیمر پی وی سی – PVC در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 281,263 281,263 281,263 281,263 0 880 880 پتروشیمی غدیر
0 880 880

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک