قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهار شنبه 25 اردیبهشت ماه 1400 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر  پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
440L jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 377,286 377286 377286 377286 0 22 22
ZR340r navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی 383,553 383553 383553 383553 0 42 42
ZR230-navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی  377,286 377286 377286 377286 0 42 42
0 106 106
معاملات پلیمر  پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
YI250 polynar نقدی (مچینگ) پلی نار 347,620 347620 347620 347620 0 20 20
552R Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 347,620 347620 347620 347620 0 80 80
Z30s Ar نقدی (مچینگ) شازند اراک 347,620 347620 347620 347620 0 40 40
0 140 140
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LFI 2119 نقدی (مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول  297,057 297057 297057 297057 0 110 110
0 110 110

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهر 227,613 227613 227613 227613 0 165 165
0 165 165
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) امیر کبیر 263,944 263944 263944 263944 0 50 50
CRP100N jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 271,020 271020 271020 271020 0 154 154
5000S Jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم  235,970 235970 235970 235970 0 11 11
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 293,777 293777 293777 293777 0 40 40
0 255 255

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
0035 Bandar نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندرامام  248,745 248745 248745 248745 0 110 110
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) کرمانشاه باختر 248,745 248745 248745 248745 0 24 24
0 134 134
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
52518 Jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 214,890 214890 214890 214890 0 198 198
0 198 198
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
mahabad(پودر) 22B02 نقدی (مچینگ) مهاباد 270,036 270036 270036 270036 0 30 30
LLD 22b01 Mahabad نقدی (مچینگ) مهاباد 278,388 278388 278388 278388 0 72 72
0 102 102
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 436,283 436283 436283 436283 0 20 20
0 20 20
معاملات پلیمر پی وی سی  PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S65 Bandar سلف (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 309,195 309195 309195 309195 0 66 66
0 66 66

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک