معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه  اول خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمر (مواد پتروشیمی) در بورس کالا به شرح ذیل می باشد و میزان عرضه ها در دوم خرداد  به 9080 تن رسید.

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
RP 210Gنقدیشازند اراک 343,45900030000
30000
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر بورس کالا
گریدنوع قراردادتولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
1202 jamshidنقدیپتروشمی تخت جمشید377,47600010100
1220Takhte- jamshidنقدیپتروشمی تخت جمشید  357,735357,735357,735357,735605323323
1220 shazandنقدیپتروشیمی شازند اراک357,735357,735357,735357,735504141141
1,210464464
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گریدنوع قراردادحجم معامله (تن)تولید کنندهقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)
SE 50-Sahandنقدیپلی استایرن سهند305,452305,452305,452305,452380300300
380300300

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک