معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه  اول خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمر (مواد پتروشیمی) در بورس کالا به شرح ذیل می باشد و میزان عرضه ها در دوم خرداد  به 9080 تن رسید.

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
RP 210G نقدی شازند اراک  343,459 0 0 0 300 0 0
300 0 0
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1202 jamshid نقدی پتروشمی تخت جمشید 377,476 0 0 0 101 0 0
1220Takhte- jamshid نقدی پتروشمی تخت جمشید   357,735 357,735 357,735 357,735 605 323 323
1220 shazand نقدی پتروشیمی شازند اراک 357,735 357,735 357,735 357,735 504 141 141
1,210 464 464
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
SE 50-Sahand نقدی پلی استایرن سهند 305,452 305,452 305,452 305,452 380 300 300
380 300 300

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک