پلیمر پتروشیمی مولایی پلیمر

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 9 خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 8 هزار و 815 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 4 هزار و 815 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 54.6 درصد شد.

معاملات پلیمر پلی کربنات بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
0407UR khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 911,000 0 0 0 100 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف پتروشیمی خوزستان 913,000 0 0 0 80 0 0
ABS khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 912,000 0 0 0 80 0 0
LED khozestan سلف پتروشیمی خوزستان 963,000 0 0 0 60 0 0
PC 1012UR سلف پتروشیمی خوزستان 911,000 927999 930792 933899 120 175 120
PC W1 سلف پتروشیمی خوزستان 960,000 0 0 0 60 0 0
500 175 120
معاملات پلیمر اپوکسی رزین بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف پتروشیمی خوزستان 1,159,000 0 0 0 101 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P سلف پتروشیمی خوزستان 1,070,000 1070000 1070000 1070000 60 10 10
Khozestan-E1X75LC سلف پتروشیمی خوزستان 991,000 991000 991000 991000 84 9 9
245 19 19

معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم  HIPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
6045prtro-pak نقدی (مچینگ) پتروپاک مشرق زمین 357,041 354966 354966 354966 0 44 44
6045prtro-pak نقدی پتروپاک مشرق زمین 357,041 354966 354966 354966 396 220 154
HIPS 7240 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 357,041 355509 356196 357357 803 1045 803
4512 Qom نقدی محب بسپار ایده گستر 348,115 0 0 0 150 0 0
1349 1309 1001
معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPIS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
GPPS 1309 artan-perto نقدی آرتان پترو کیهان 284,158 284158 284158 284158 200 220 180
GPPS 1540 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 284,158 286286 287404 288989 1012 1837 1012
GPPS1460 tabriz نقدی پتروشیمی تبریز 278,191 280199 280644 280999 209 385 209
1161 takht-jamshid نقدی تخت جمشید 284,158 284158 284158 284158 90 79 79
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی (مچینگ) تخت جمشید پارس 284,158 284158 284158 284158 0 45 45
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی تخت جمشید پارس 284,158 284158 284158 284158 709 450 293
32N eseen نقدی تولیدی پلاستیک ایسین 286,431 286431 286431 286431 110 88 44
MP08 qom نقدی محب پلیمر قم 284,158 286209 287655 295524 150 240 150
2480 3344 2012

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
SE-1000 Baniar نقدی پتروشیمی بانیار 318,121 331922 333229 333789 220 242 220
SE-2000 Baniar نقدی پتروشیمی بانیار 318,121 334726 335152 335335 220 264 220
SE-3000 baniar نقدی پتروشیمی بانیار 318,121 318121 318121 318121 110 110 110
SE-4000 Baniar نقدی (مچینگ) پتروشیمی بانیار 305,879 305879 305879 354966 0 66 66
SE-4000 Baniar نقدی پتروشیمی بانیار 305,879 305879 305879 305879 110 44 44
F50 نقدی پلی استایرن انتخاب 305,879 0 0 0 50 0 0
F305 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 313,255 0 0 0 100 0 0
R310 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 322,787 322787 322787 322787 588 126 105
F100 Entekhab نقدی (مچینگ) پلی استایرن انتخاب 318,121 318121 318121 284158 0 65 65
F100 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 318,121 318121 318121 318121 800 425 315
F105 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 313,255 313255 313255 313255 147 63 42
F200 Entekhab سلف (مچینگ) پلی استایرن انتخاب 318,121 318121 318121 318121 0 10 10
F200 Entekhab نقدی (مچینگ) پلی استایرن انتخاب 318,121 318121 318121 318121 0 15 15
F200 Entekhab سلف پلی استایرن انتخاب 318,121 318121 318121 318121 500 290 30
F200 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 318,121 318121 318121 318121 200 245 185
F300 Entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 318,121 318121 318121 318121 300 50 15
R200 -entekhab نقدی (مچینگ) پلی استایرن انتخاب 322,787 322787 322787 322787 0 20 20
R200 -entekhab نقدی پلی استایرن انتخاب 322,787 322787 322787 322787 500 140 70
3845 2175 1532
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
نخ پلی استر 500D96FA سلف پتروشیمی شهید تندگویان  299,729 312299 316517 325000 198 396 198
نخ پلی استر 250D48FA سلف پتروشیمی شهید تندگویان 297,835 325019 327093 330000 198 484 198
396 880 396

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک