پتروشیمی پلیمر بورس کالا

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه  29 خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمر (مواد پتروشیمی) در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S70 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی ابادان 314,903 314903 314903 314903 0 20 20
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی ابادان 306,315 306315 306315 306315 0 50 50
0 70 70
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
1220Takhte- jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید 308,666 308666 308666 308666 605 222 222
1202 jamshid نقدی پتروشیمی تخت جمشید  327,976 0 0 0 101 0 0
1220 shazand نقدی شازند اراک 308,666 308666 308666 308666 504 222 222
1210 444 444
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 22B03 Mahabad نقدی (مچینگ) مهاباد 228,164 228164 228164 228164 0 120 120
LLD 22b01 Mahabad نقدی (مچینگ) مهاباد 228,164 228164 228164 228164 0 264 264
0 384 384

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
52511 jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 189,116 189116 189116 189116 0 231 231
52518 Jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 189,116 189116 189116 189116 0 88 88
0 319 319
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 208,773 208773 208773 208773 0 660 660
0 660 660
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 251,073 251073 251073 251073 0 440 440
0 440 440

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
5110 Arya نقدی (مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 195,227 195227 195227 195227 0 1386 1386
0 1386 1386
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LF 190 Arya – 2119 نقدی (مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 242,711 242711 242711 0 0 660 660
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله  242,711 242711 242711 242711 0 418 418
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 242,711 242711 242711 242711 0 308 308
0 1386 1386
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
510L Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 256,803 256803 256803 256803 0 420 420
0 420 420

معاملات پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PNR 230c polynar نقدی (مچینگ) پلی نار 284,224 284224 284224 284224 0 21 21
RP 210G نقدی شازند اراک 284,224 0 0 0 300 60 0
300 81 21
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SE 50-Sahand نقدی پلی استایرن سهند 289,713 289713 289713 289713 400 400 400
400 400 400

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک