پلی استایرن

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 6 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 421,796 421,796 421,796 421,796 524 60 60 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 421,796 421,796 421,796 421,796 504 101 101 پتروشیمی شازند اراک 
1,028 161 161
معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0407UR khozestan سلف 850,000 0 0 0 100 0 0 پتروشیمی خوزستان 
LED khozestan سلف 930,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan سلف 920,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف 940,000 0 0 0 60 0 0 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR سلف 850,000 850,000 850,000 850,000 100 30 20 پتروشیمی خوزستان
PC W1 سلف 920,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
380 30 20
معاملات پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 930,000 930,000 939,225 958,889 106 123 106 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 794,000 794,000 794,000 794,000 70 62 62 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 866,000 0 0 0 20 0 0 پتروشیمی خوزستان
196 185 168

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) 228,994 228,994 228,994 228,994 0 20 20 شازند اراک
0 20 20
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand نقدی 307,910 307,910 307,910 307,910 570 50 50 پلی استایرن سهند
570 50 50

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی