معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 10 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

45.2 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید و از مجموع 5،320 تن این پلیمر در هفته دوم دی  ماه 2،402 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 Jam نقدی (مچینگ) 207,745 207,745 207,745 207,745 0 440 440 پتروشیمی جم
0 440 440

53.8 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 4،968 تن این پلیمر در هفته دوم دی ماه 2،673 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی (مچینگ) 227,948 227,948 227,948 227,948 0 80 80 پتروشیمی بندر امام 
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) 227,948 227,948 227,948 227,948 0 11 11 پتروشیمی جم
0 91 91

24 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 7،024 تن این پلیمر در هفته دوم دی ماه 1،تن 688 معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 249,397 249,397 249,397 249,397 0 297 297 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 270,658 270,658 270,658 270,658 0 80 80 شازند اراک
0 377 377

39.9 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 6،621 تن این پلیمر در هفته دوم دی ماه 2.645 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) 301,866 301,866 301,866 301,866 0 22 22 پتروشیمی لاله
0 22 22

36 عرضه های PVS معامله شد

و از مجموع 9،995 تن PVC در هفته اول دی ماه 3،602 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پی وی سی – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 358,580 358,580 358,580 358,580 0 40 40 پتروشیمی آبادان
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 330,730 330,730 330,730 330,730 0 44 44 پتروشیمی بندر امام
0 84 84

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی