معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

پلیمر ای بی اس

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 11 بهمن  ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS khozestan سلف 893,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان 
LED khozestan سلف 902,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف 910,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan سلف 824,000 824,000 824,000 824,000 100 15 15 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR سلف 824,000 824,000 824,000 824,000 100 30 15 پتروشیمی خوزستان
PC W1 سلف 893,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
360 45 30
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 338,616 338,616 338,616 338,616 1,008 302 302 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 338,616 338,616 338,616 338,616 504 121 121 شازند اراک
1,512 423 423

معاملات پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 911,000 911,000 911,000 911,000 106 26 26 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف (مچینگ) 848,000 848,000 848,000 848,000 0 5 5 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 848,000 848,000 848,000 848,000 60 10 10 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 778,000 778,000 778,000 778,000 70 31 31 پتروشیمی خوزستان
236 72 72
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 227,883 227,883 227,883 227,883 0 77 77 پتروشیمی جم 
0 77 77
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 پودر نقدی 179,565 183,189 183,399 183,609 40 120 40 پتروشیمی جم
40 120 40
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 22b01 Mahabad نقدی (مچینگ) 216,540 216,540 216,540 216,540 0 96 96 مهاباد
0 96 96
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
(پودر) ZH552R نقدی (مچینگ) 275,769 275,769 275,769 275,769 0 84 84 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی (مچینگ) 284,298 284,298 284,298 284,298 0 126 126 نوید زر شیمی
0 210 210

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) 269,202 269,202 269,202 269,202 0 462 462 پتروشیمی لاله
0 462 462
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPC40R shazand نقدی (مچینگ) 315,578 315,578 315,578 315,578 0 40 40 شازند اراک
ZH 515 MA navid نقدی (مچینگ) 298,616 298,616 298,616 298,616 0 21 21 شازند اراک
0 61 61
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand سلف 266,494 269,550 269,550 269,550 320 350 320 پلی استایرن سهند
320 350 320
معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
32N eseen سلف 215,888 0 0 0 110 22 0 تولیدی پلاستیک ایسین
110 22 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی