قیمت مواد پلیمر

معاملات مواد پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهار شنبه 26 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

46.4 عرضه های PVS معامله شد و از مجموع 12،700 تن PVC در هفته چهارم آذر ماه 5،895 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پی وی سی – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 311,390 311,390 311,390 311,390 0 44 44 پتروشیمی اروند 
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 311,390 311,390 311,390 311,390 0 154 154 پتروشیمی بندر امام
0 198 198

81.6 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا معامله گردید و از مجموع 6،538 تن این پلیمر در هفته چهارم آذر ماه 5،334 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
020 Bandar سلف (مچینگ) 301,210 301,210 301,210 301,210 0 220 220 پتروشیمی بندر امام 
0 220 220

32 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید و از مجموع 1،899 تن این پلیمر در هفته چهارم آذر ماه 5،938 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 Jam نقدی (مچینگ) 208,041 208,041 208,041 208,041 0 176 176 پتروشیمی جم
0 176 176

27.6 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید و از مجموع 2،059 تن این پلیمر در هفته چهارم آذر ماه 7،462 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 249,694 249,694 249,694 249,694 0 154 154 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 268,964 268,964 268,964 268,964 0 160 160 شازند اراک
0 314 314

61.8 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید و از مجموع 4،968 تن این پلیمر در هفته چهارم آذر ماه 3،070 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی (مچینگ) 226,065 226,065 226,065 226,065 0 120 120 پتروشیمی بندر امام
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) 226,065 226,065 226,065 226,065 0 110 110 پتروشیمی جم
0 230 230

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی