مواد آف پتروشیمی

گرید های آف (off  ) مواد پتروشیمی کدامند؟

دو شاخه اصلی محصولات پتروشیمی ام اف آی (MFI) و دانستیه (DENSITY)  هستند. در صورتی که یک گرید پلیمری، در رنج یکی از این شاخصه ها نباشد، به آن مواد آف 1 (off 1) گفته می شود و در صورتی که از هر دو رنج MFI و Density  خارج شود، به آن آف 2 (OFF2) گفته می شود.

گاهی اوقات ممکن است مواد اولیه هر دو رنج را دارا باشد اما دارای آلودگی یا رگه های سیاه باشد که به آن محصول هم، آف 1، گفته میشود. گاهی نیز ممکن است مواد اولیه تواید شده، در یکی از رنج ها نباشد، دارای آلودگی هم باشد که به آن محصول هم آف 2 گفته می شود.

گرید دیگری نیز تحت عنوان آف 3 (OFF 3) وجود دارد که به آن در بازار دم جارو هم می گویند، این گرید دارای ناخالصی های دیگری مانند سنگریزه یا هر نوع زباله ریز و درشت هم می باشد.

قیمت های پایه گریدهای اف محصولات پلیمری چگونه تعیین می شود؟

قیمت گریدهای آف 1، 90 درصد قیمت گرید ON

قیمت گریدهای آف 2، 80 درصد قیمت گرید ON

قیمت گریدهای آف 3، 60 درصد قیمت پایه

کلوخه 40 درصد قیمت پایه است.

قیمت پودر ON GRADE ، تا 3 درصد کمتر از اصل قیمت پایه محاسبه و در بورس کالا  برای فروش عرضه می شود.

مواد آفپلیمر پلاست مولایی

تامین کننده مواد پلیمری و مواد آف پتروشیمی

تامین کننده انواع مواد اولیه پلاستیک