تعیین نرخ های پایه

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگاه در نامه ای به دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه خود پیشنهاد داده است تا در خصوص تعیین فرمول مذکور بر مبنای میانگین نرخ ارز ماهانه نیمایی سامانه سنا (30 روز قبل) در کمیته مزبور طرح و تصمیم گیری شود.

به گزارش پلیمر پلاست مولایی بنقل از روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی، انجمن تا کنون برای بازنگری دفتر توسعه صنایع پایین دستی در قیمت گذاری گریدهای پی وی سی و شفاف کردن ابهامات کنونی، نامه های متعددی به مراجع ذیصلاح مانند دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت پتروشیمی، دفتر صنایع غیر فلزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده است.

همه این مکاتبات با ارائه مستنداتی از قیمت های جهانی و منطقه ای پی وی سی همراه بوده است.

بر این اساس و در آخرین فرایند پیگیری، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازگشت به نامه انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی نامه ای خطاب به رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دشتی شرکت ملی پتروشیمی نوشت که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید.

پی وی سی

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی