افزایش پایه حقوق کارگران در سال 99 با  ۲۱ درصد تصویب و اعلام شد.

به گزارش پلیمر پلاست مولایی به نقل از ایسنا علیرغم تلاش نمایندگان کارگری برای متقاعد کردن کارفرمایان، به دلیل اختلاف شدید در خصوص اعمال افزایش ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روی پایه حقوق کارگران جلسه دستمزد به رأی گیری اعضا کشیده شد. این نشست نهایی جهت اضافه دستمزد پس از ۸ ساعت چانه‌زنی و مذاکره فشرده به پایان رسید.نتیجه این تلاش و نشست در نهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران در سال 99 با  ۲۱ درصد تصویب و اعلام شد. پایه حقوق کارگران را ۳۱۸ هزار تومان افزایش دادند.

بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.

مصوبه دیگر شورای عالی کار در این جلسه  افزایش مبلغ بن خواربار بود که از ۱۹۰ هزار تومان سال گذشته به ۴۰۰ هزار تومان رسید. حداقل مزد روزانه نیز از ۵۰ هزار و ۵۶۶ تومان سال ۹۸ به ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان در سال جاری افزایش یافت.

درخصوص حق مسکن کارگران شورای عالی کار هیچ مصوبه ای نداشت.  بر این اساس کمک هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقی ماند.

تعیین دستمزد سایر سطوح مزدی

در ادامه مذاکرات برای تعیین دستمزد سایر سطوح مزدی، اعضای شورای عالی کار درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند. پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار به ۱۷۵ هزار تومان رسید.

در سال ۹۹ مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد با احتساب افزایش ۳۱۸ هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد، به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شد . کارگران متاهل با احتساب موارد فوق و حق اولاد در حدود سه میلیون تومان در نظر گرفته خواهد شد.

اسفند ماه سال گذشته شورای عالی کار با افزایش ۳۶.۵ درصدی مزد و اعمال مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس، پایه حقوق کارگران را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کرده بود.

در جدول ذیل پایه حقوق کارگران در سال 99 را با سال 98 مشاهده می نماییم.

پایه حقوق کارگران در سال 99 و مقایسه در سال 98