پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس رکورد تولید خود را در سال ۹۸ شکست

پتروشیمی پارس و ثبت رکورد

پتروشیمی پارس تا پایان سال ۹۸ با تولید ۴,۲۵۲,۳۰۰ تن محصول معادل ۱۰۰ درصد ظرفیت ‏اسمی، ‏موفق ‏به شکستن رکورد تولید خود شد.‏ با همت کارکنان و مدیران این مجتمع پتروشیمی همچنین واحد استایرن ‏مونومر ‏با ‏‏۴۷۰ روز تولید بی‌وقفه که همچنان ادامه دارد به رکورد کم سابقه‌ای در جهان دست یافت.‏
بر اساس گزارش بهره‌برداری، پتروشیمی پارس در سال ۹۸ که مزین به نام رونق تولید بود موفق به تولید ۱,۴۷۲,۰۷۳ ‏تن ‏اتان، ‏‏۸۱۴,۶۷۶ تن پروپان، ۵۲۶,۷۲۸ تن بوتان، ۱۰۵,۸۷۸ تن گسولین، ۶۸۱,۴۸۹ تن اتیل بنزن، ۶۳۱,۲۴۱ تن استایرن ‏مونومر ‏و ‏‏۲۰,۲۴۲ تن مخلوط بنزن و تولوین و در مجموع ۴,۲۵۲,۳۰۰ تن محصول شده است.‏
همچنین ۲۰۰ هزار تن تولید از دست رفته در سال گذشته ناشی از عوامل بیرونی بوده است.
عملکرد این پتروشیمی با آمارهای جهانی نشان می‌دهد که متوسط تولید به ظرفیت اسمی صنایع شیمیایی در جهان ‏حدود ‏‏۸۳ ‏درصد و در آمریکا ۷۸ درصد است که این مقدار در پتروشیمی پارس ۱۰۰ درصد ثبت شد.‏

گفتنی است این موفقیت در حالی کسب شد که  این پتروشیمی تحت تحریم مستقیم خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. باید گفت این رکورد ثبت رکورد کم نظیر تولید بی‌و‌قفه استایرن مونومر در جهان می باشد.

پتروشیمی پارس و ثبت رکورد

شرکت پتروشیمی پارس در شمال خلیج فارس و۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و۵۷۰ کیلومتری غرب بندر عباس در منطقه ویژه اقتصادی پارس واقع گردیده است.این شرکت در ۲ اسفند ماه ۱۳۷۷ تاسیس شده است و فعالیت های اجرایی مرتبط با آن از سـال ۱۳۷۸ آغـاز گردیده است.

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی