پسا کرونا و لزوم آمادگی شرکت های پتروشیمی

آمادگی برای دوران پسا کرونا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی بنقل از نیپنا، بر اساس گزارش موسسه ICIS ، دولت ها و شرکت ها می بایستی خود را برای شرایط جدید پس از کرونا آماده سازند و چالش های پیش روی خود را به فرصت تبدیل کنند. از مهمترین چالش های پیش رو می توان به کاهش درآمدها، تغییر فضای کسب و کار رقابتی، مدل های جدید کسب و کار و حمایت دولت ها ازتولیدات داخلی اشاره کرد.

سازگاری شرکت ها با چالش های فوق و درک آنها از حقایق تازه کسب و کار در دوران پسا کرونا نیازمند انجام اصلاحات زیر است:

– بازسازی فضای کسب و کار شرکت ها از طریق ادغام و یکی شدن آنها (M & A )
– توسعه فضای کسب و کار براساس ایجاد بستر مناسب دیجیتالی
– توسعه مجتمع های یکپارچه تولیدی
– توجه ویژه به ذینفعان
– گسترش مناطق ویژه اقتصادی (SEZ)
– مدیریت خطرات و عدم قطعیت ها از طریق انعطاف پذیری مدل های مالکیت کسب و کارها

وضعیت تقاضای محصولات شیمیایی در سالهای 2021-2020

بر اساس اظهارات تحلیل گر ارشد موسسه ICIS ، تقاضای محصولات شیمیایی در سال 2020 بر اثر ویروس کرونا ناامید کننده است. لیکن شرایط سال 2021 با فرض اینکه موج دوم شیوع ویروس کرونا رخ ندهد، امیدوار کننده تر خواهد بود. بر اساس مدل پیشنهادی ایشان، تقاضای محصولات شیمیایی جهان به 11 بخش اصلی تقسیم بندی شده و میزان تقاضای هر بخش بر اساس کاربردهای کلیدی و بازار محصولات شیمیایی مورد نیاز تعیین خواهد شد.

با توجه به اینکه کرونا موجب افزایش نرخ بیکاری و افزایش بدهی مشتریان شده است ، ارائه الگوی رفتاری مشتریان در دوران پسا کرونا کار ساده ای نخواهد بود و نبایستی فراموش کرد که افزایش مالیات دریافتی دولت ها در دوران پسا کرونا به منظور پیاده سازی برنامه های احیای اقتصادی آنها محتمل است.

در این وضعیت شرکت ها به منظور مقابله با شرایط پیش رو چاره ای ندارند جز اینکه دست همکاری به سوی یکدیگر دراز کنند و می بایست هزینه های لجستیک و تدارکات خود را به اشتراک بگذارند.

امروزه صنایع بازیافت پلاستیک دیگر رونق سابق خود را ندارند چرا که ارزانی قیمت نفت خام موجب گردیده تا قیمت پلاستیک های مصرفی کاهش یابند.

کرونا

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک و محصولات پتروشیمی