معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

پلیمر ای بی اس

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یک شنبه 12 بهمن ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 5 هزار و 289 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 4 هزار و 634 تن معامله انجام گرفت و میزان 87.6 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی  EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 267,805 333,889 338,549 355,789 330 396 330 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 267,805 343,929 345,236 346,889 330 418 330 بانیار
SE-4000 Baniar نقدی 266,494 266,494 266,494 266,494 220 44 44 بانیار
R310 Entekhab نقدی 275,358 393,599 396,650 401,669 100 570 100 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab نقدی 274,361 371,889 376,777 385,000 300 915 300 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab نقدی 274,361 382,899 385,326 387,009 100 475 100 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab نقدی 275,358 371,888 374,439 376,999 150 410 150 پلی استایرن انتخاب
1,530 3,228 1,354
معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto سلف (مچینگ) 215,888 215,888 215,888 215,888 0 85 85 آرتا ن پترو کیهان
GPPS 1309 artan-perto نسیه 215,888 215,888 215,888 215,888 250 165 165 آرتا ن پترو کیهان
GPPS1460 tabriz نقدی 210,554 215,589 217,500 223,389 165 220 165 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 215,888 225,413 226,633 231,000 1,012 2,178 1,012 پتروشیمی تبریز
takht-jamshid 1461 نقدی 215,888 0 0 0 45 0 0 پتروشیمی تخت جمشید
1161 takht-jamshid نقدی 215,888 215,888 215,888 215,888 45 45 45 پتروشیمی تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی (مچینگ) 215,888 215,888 215,888 215,888 0 349 349 تخت جمشید پارس
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 215,888 215,888 215,888 215,888 900 551 551 تخت جمشید پارس
2,417 3,593 2,372

معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak نقدی 305,950 305,950 305,950 305,950 154 154 154 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz نقدی 305,950 310,489 311,874 314,799 1,188 1,815 1,188 پتروشیمی تبریز
1,342 1,969 1,342
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ZB 548R navid نقدی (مچینگ) 315,578 315,578 315,578 315,578 0 21 21 نوید زر شیمی
0 21 21
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 338,616 338,616 338,616 338,616 0 20 20 شازند اراک
0 20 20

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی