قیمت مواد پتروشیمی در بورس کالا | پلیمر پلاست مولایی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 5 مرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 24 هزار و 445 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 22 هزار و 517 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 92.1 درصد شد.

معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
E6834 arvand سلف پتروشیمی اروند 438,325 460,000 460,000 460,009 451 561 451
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) پتروشیمی اروند 294,864 294,864 294,864 294,864 0 88 88
PVC S65 Arvand سلف پتروشیمی اروند 294,864 294,864 294,864 294,864 1,980 2,130 1,690
PVC S65 Arvand سلف پتروشیمی اروند 294,864 294,864 294,864 294,864 1,320 1,936 1,133
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 294,864 294,864 294,864 294,864 0 198 198
PVC S65 Bandar نقدی پتروشیمی بندرامام  294,864 294,864 294,864 294,864 3,014 3,542 2,684
PVC S65 Ghadir سلف پتروشیمی غدیر 294,864 294,864 294,864 294,864 1,500 1,740 1,160
8,265 10,195 7,404
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  (LLDPE) در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
(پودر) LLD 209 arak نقدی (مچینگ) شازند اراک 237,383 237,383 237,383 237,383 0 60 60
mahabad(پودر) 22B02 نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهاباد 237,409 237,409 237,409 237,409 0 40 40
LLD 22B03 Mahabad نقدی (مچینگ) پتروشیمی مهاباد  244,752 244,752 244,752 244,752 0 24 24
0 124 124

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  (LDPE) در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LFI 2047A نقدی (مچینگ) پتروشیمی اریا ساسول  270,574 270,574 270,574 270,574 0 44 44
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله 267,405 267,405 267,405 267,405 0 374 374
0 418 418
معاملات پلیمر بوتادین رابر SBR در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 414,882 414,882 414,882 414,882 0 21 21
0 21 21
معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
HP525j jam نقدی پتروشیمی پلی پروپیلن جم 293,227 293,227 293,227 293,227 1,008 1,008 1,008
RPX 120L-jam نقدی پتروشیمی پلی پروپیلن جم 386,913 505,329 506,323 510,299 110 220 110
RG 1104 K-rejal نقدی پتروشیمی رجال 293,227 293,227 293,227 293,227 522 522 522
ZH 525J navid نقدی (مچینگ) نوید زرشیمی 293,227 293,227 293,227 293,227 0 21 21
ZH 525J navid نقدی نوید زرشیمی 293,227 293,227 293,227 293,227 525 504 504
2,165 2,275 2,165

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
440G jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی پلی پروپیلن جم 315,168 315,168 315,168 315,168 0 22 22
440L jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی پلی پروپیلن جم 315,168 315,168 315,168 315,168 0 66 66
440G jam نقدی پتروشیمی پلی پروپیلن جم 315,168 315,168 315,168 315,168 220 132 132
440L jam نقدی پتروشیمی پلی پروپیلن جم 315,168 315,168 315,168 315,168 550 374 352
548R jam نقدی پتروشیمی پلی پروپیلن جم 315,168 444,555 450,231 455,455 110 506 110
RPX-345S jam نقدی پتروشیمی پلی پروپیلن جم 324,570 335,599 336,967 338,779 88 154 88
EPX-3130UV jam نقدی پتروشیمی پلی پروپیلن جم 333,755 333,755 333,755 333,755 110 132 110
RP340 jam نقدی پتروشیمی پلی پروپیلن جم 317,177 328,883 330,107 330,939 110 198 110
PNR 340R نقدی پتروشیمی پلی نار 317,177 0 0 0 100 0 0
PNR 230c polynar نقدی پتروشیمی پلی نار 310,840 323,119 326,998 337,519 84 189 84
RP340R نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 317,177 317,177 317,177 317,177 0 110 110
RP340R نقدی پتروشیمی مارون  317,177 317,177 317,177 317,177 330 66 66
EP548R نقدی پتروشیمی مارون 315,168 352,888 357,338 364,899 330 638 330
MR230 نقدی پتروشیمی مارون 310,840 349,889 351,149 352,579 660 1,694 660
ZH 515 MA navid نقدی نوید زرشیمی 295,709 331,669 332,785 333,879 105 252 105
ZR340r navid نقدی نوید زرشیمی 317,177 319,309 319,789 320,279 210 231 210
ZB 548R navid نقدی نوید زرشیمی 315,168 342,344 346,279 349,989 168 378 168
ZR230-navid نقدی نوید زرشیمی 310,840 348,559 349,132 349,999 210 525 210
332C navid نقدی نوید زرشیمی 315,168 328,099 329,589 331,559 168 252 168
ZB 445L-navid نقدی نوید زرشیمی 328,263 328,263 328,263 328,263 42 63 42
ZRCT230C navid نقدی نوید زرشیمی 321,401 342,644 346,587 348,559 63 210 63
3,658 6,192 3,206

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
552R Jam نقدی پتروشیمی پلی پروپیلن جم 280,501 281000 281985 282999 1200 1440 1200
510L Jam نقدی پتروشیمی پلی پروپیلن جم 280,501 287569 288395 292501 1488 2064 1488
550J Jam نقدی پتروشیمی پلی پروپیلن جم 280,501 287000 288500 290669 480 1080 480
SF 060 polynar نقدی پتروشیمی پلی نار 280,501 287899 288733 290654 840 1360 840
RG 1102 XK Rejal نقدی پتروشیمی رجال 280,501 287699 288129 289849 957 1675 957
RG 1102XL Rejal نقدی پتروشیمی رجال 280,501 288579 290787 293501 609 1675 609
552R Maroun نقدی پتروشیمی مارون 552R Jam 280501 280590 280999 902 1452 902
Z30S Marun نقدی پتروشیمی مارون 280,501 280501 280501 280501 66 110 66
Z30S Marun نقدی پتروشیمی مارون 280,501 280501 281166 281999 1606 1892 1606
C30S Marun نقدی پتروشیمی مارون 280,501 281799 282786 285599 154 264 154
C30S Marun نقدی پتروشیمی مارون 280,501 288889 290993 295779 880 2090 880
Z30G Marun نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 280,501 280501 280501 280501 0 44 44
Z30G Marun نقدی پتروشیمی مارون 280,501 280501 280501 280501 440 418 330
552R Navid نقدی نوید زر شیمی 280,501 281999 283408 285285 315 462 315
510L Navid نقدی نوید زر شیمی 280,501 284589 285291 285777 210 378 210
ZH 550J navid نقدی نوید زر شیمی 280,501 287919 288637 289929 210 420 210
10357 16824 10291

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک