سکه دلار طلا
دلار
سکه دلار طلا
سکه دلار طلا
دلار

دلار ، یورو و پوند امروز ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

/
قیمت دلار امروز در بازار بدون تغییر نسبت به روز گذشته ماند و ۳۱,۶۰۰ (سی و یک هزار و ششصد ) تومان نرخ گذاری شد.
طلا دلار

طلا ، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

/
بازار امروز شاهد افت قیمت دلار است که به ۲۹,۵۰۰ (بیست و نه هزار و پانصد) تومان رسید.
سکه دلار طلا

طلا ، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

/
بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا ، سکه و دلار است که با رشد ۳۰۰ تومانی به ۲۹,۶۰۰ تومان رسید.
سکه دلار طلا

طلا ، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

/
بازار امروز شاهد افت قیمت دلار است که با ریزش ۴۵۰ تومانی به ۲۶,۴۰۰ (بیست و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید.
طلا

طلا ، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

/
بازار امروز شاهد افت قیمت طلا، سکه و دلار است که با ریزش ۱۷۰ تومانی به ۲۶,۵۳۰ (بیست و شش هزار و پانصد و سی ) تومان رسید.
دلار ارز طلا