گرانول پلی پروپیلن

گرانول پلی پروپیلن را با سه نوع کربنات کلسیم با فرمول و درصدهای متفاوت مخلوط نموده و در دستگاه اکسترودر به گرانولیت تبدیل کرده و برای تهیه نمونه جهت آزمون های مورد بررسی در دستگاه پرس قرار داده می شود. در جهت بهبود خواص مواد گرانول پلیمری پلی پروپیلن از یکسری افزودنی ها بهره گرفته می شود، با توجه به درصد این مواد اندازه ذرات خواص ماده نهایی تغییر می نماید.  این ترکیبات مواد،‌ خاصیت های مطلوب و مرغوب را به وجود می آورند.

در این شیوه پلیمر شدن ادمیسلر برای تولید کردن غشای سطحی نازک پلی پروپیلن در سطح، از ذره های کربنات کلسیم استفاده می شود. هدف و منظور در دو چیز خلاصه می شود.

اول در ارزیابی و تعیین حالتی از آماده شدن از ذره های کربنات کلسیم پلی پروپیلن که در شیوه پلیمر ادمیسلر استفاده شده اند و دوم در تحقیقاتی که از اثرات ترکیبات پلی پروپیلن در شکل دادن مشخصات و خواص مکانیکی ترکیبات پلی پروپیلین (ایزوتاکتیک) در مقایسه با مخلوط و ترکیب ایزوتاکتیک که بهبود پیدا کرده اند اما مورد عمل قرار داده نشده اند و همپچنین ترکیباتی از اسید استریک کربنات کلسیم (CACO3)

گرانول پلی پروپیلن بسیار مورد توجه کارخانه های تولید کامپاند و آمیزه های پلیمری، تولید تسمه های پلاستیکی، قطعات تزریقی ، طناب ضد پوسیدگی ،تولید ورق و… می باشد

سبد خرید