نوشته‌ها

معاملات مواد پلیمری | مواد پتروشیمی

پلیمر ای بی اس آسیابی زرد

/
ای بی اس آسیابی زرد موجود در انبار پلیمر پلاست مولایی 5 تیر 1400
قیمت مواد پتروشیمی | پلیمر پلاست مولایی

پلیمر ای بی اس بنفش شیشه ایی آسیابی

/
ای بی اس آسیابی 31 خرداد 1400
پلیمر ای بی اس - پلیمر پلاست مولایی

پلیمر ای بی اس گرانول | پلیمر پلاست مولایی

/
ضایعات پلیمر ای بی اس طوسی 2 خرداد 1400 موجود در انبار پلیمر پلاست مولایی
ضایعات پلیمر ای بی اس آسیابی - پلیمر پلاست مولایی

ضایعات پلیمر ای بی اس | پلیمر پلاست مولایی

/
ضایعات پلیمر ای بی اس موجود در انبار پلیمر پلاست مولایی 25 اردیبهشت 1400
ای بی اس آسیابی

پلیمر ای بی اس آسیابی مشکی

/
ای بی اس ABS آسیابی مشکی موجودی 3 تن
پتروشیمی
ضایعات گرانول ای بی اس

پلیمر ای بی اس ABS گرانول دم به آبی

/
ای بی اس ABS رنگ دم به آبی - موجودی 2 تن 26 دی ماه 1399
پلیمر

ضایعات ای بی اس گرانول سفید

/
موجودی 99/09/11
بورس کالا

ضایعات ای بی اس گرانول مشکی

/
با موجود در انبار پلیمر پلاست مولایی 22 آبان 99