نوشته‌ها

مفهوم برند سازی (Branding)

برند سازی (Branding)

/
برند سازی فعالیتی است که در آن تصویری از برند در قلب و ذهن مشتری ایجاد می شود. در حقیقت برند ادراکی است که مشتری بر اثر تجربیات قبلی از محصول در ذهن خود دارد.