بایگانی برچسب برای: تعرفه

اروپا

اعمال تعرفه بر روی برخی از محصولات پتروشیمی وارداتی از سوی هند

دولت هند از هفته آینده به‌ منظور حمایت از صنایع داخلی بر بعضی از محصولات پتروشیمی وارداتی مخصوص مقابله با ویروس کرونا 15 درصد تعرفه می‌بندد.