بایگانی برچسب برای: سهام

شاخص در کانال یک میلیون و 400 هزار واحد ماند

عقب‌گرد بورس

عقب‌گرد بورس به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد
بورس

رد نرخ ارز و بهره بر چهره بورس

نرخ بهره عامل اثرگذار دیگری بر بازار سهام است که سیاست‌گذاری درخصوص آن بر نوسانات بازار به‌طور مستقیم اثر گذار است.
پلی اتیلن

آریا ساسول و سه میلیون سهامدار ایرانی

سهام شرکت پلیمر آریا ساسول در بازار دوم معاملات فرابورس ایران عرضه شد و این عرضه رکورد مشارکت 3 میلیون و 388 هزار و 79 ‏کد معاملاتی را به دنبال داشت.