نوشته‌ها

مواد پتروشیمی پلیمر

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

/
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
پلیمر قیمت مواد پتروشیمی
قمیت مواد پلیمری
پلیمر قیمت مواد پتروشیمی
پلیمر
پلیمر
پلیمر

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

/
دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹
بوزس کالا

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

/
یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹
پلی اتیلن

آریا ساسول و سه میلیون سهامدار ایرانی

/
سهام شرکت پلیمر آریا ساسول در بازار دوم معاملات فرابورس ایران عرضه شد و این عرضه رکورد مشارکت 3 میلیون و 388 هزار و 79 ‏کد معاملاتی را به دنبال داشت.