نوشته‌ها

پتروشیمی

افزایش تولید پتروشیمی فن آوران در سال جهش تولید

شرکت پتروشیمی فن آوران توانست در دو ماه نخست سال جهش تولید میزان اسید استیک و منوکسید کربن تولیدی خود را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چهل درصد افزایش دهد.