بایگانی برچسب برای: نفتکش های ایرانی

نفتکش‌ های ایرانی

نفتکش های ایرانی

ه رغم مخالفت شدید دولت ترامپ با ورود نفتکش‌ های ایران به منطقه، هنوز به‌نظر می‌رسد که مقامات آمریکایی نتوانسته‌اند به یک انسجام در مورد نحوه پاسخ به این اقدام ایران دست یابند.