بایگانی برچسب برای: پایه حقوق

سه تغییر در دستمزد ۹۹

سه تغییر در دستمزد ۹۹

شورای‌عالی کار، ۳ تغییر در فیش حقوقی کارگران در سال ۹۹ اعمال کرد.
دستمزد سال ۱۳۹۹

بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۹

از ابتدای سال حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت ۶۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال و سایر سطوح مزدی روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت به اضافه روزانه ۳۰ هزار و ۳۳۸ ریال خواهد بود.
پایه حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹

دستمزد کارگران در سال 99

یک کارگر بدون فرزند با حداقل یک سال سابقه کار در سال جاری نباید کمتر از ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد. عددی که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۳۳ درصد رشد یافته است.