نوشته‌ها

پتروشیمی بندر امام

توان پتروشیمی فارابی برای ورود به کسب‌وکار مخزن‌داری

مدیرعامل تاپیکو بر ظرفیت‌های بالقوه شرکت پتروشیمی فارابی برای ورود به کسب‌وکار پرسود مخزن‌داری در کشور تأکید کرد.